Kopējā drošības un aizsardzības politika (KDAP) ļauj ES uzņemties vadošo lomu miera uzturēšanas operācijās, konfliktu novēršanā un starptautiskās drošības stiprināšanā. Tā ir neatņemama ES visaptverošas pieejas daļa krīžu pārvarēšanā, izmantojot civilos un militāros resursus.

Kopš 2003. gada ES ir uzsākusi vairāk nekā 30 KDAP misijas. Pašreiz Eiropā, Āfrikā un Tuvajos Austrumos darbojas 10 civilās misijas un 6 militārās misijas vai operācijas.

Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu amatpersonas šobrīd piedalās vienā Eiropas Savienības Kopējās drošības un aizsardzības politikas misijā - Eiropas Savienības Novērošanas misija Gruzijā – EUMM Georgia.

Lēmumu par Valsts policijas, Valsts robežsardzes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nosūtīšanu starptautiskajās civilajās misijās, pamatojoties uz likuma „Par policiju” 8. panta otro daļu, Robežsardzes likuma 5.1 panta otro daļu un Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 23.1 panta otro daļu, pieņem Ministru kabinets. 

Amatpersonu nosūtīšanas un finansēšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2007. gada noteikumi Nr. 340 „Kārtība, kādā Valsts robežsardzes, Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm nosūta dalībai starptautiskajās misijās un operācijās, un dalības finansēšanas kārtība”.

Dalībai EUMM Georgia šobrīd ir nosūtītas piecas Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu amatpersonas: 

  • Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieks, pulkvežleitnants Raitis Tiliks, kas misijā pilda Sakaru virsnieka ar Gruzijas Republikas Iekšlietu ministriju un Valsts drošības dienestu pienākumus (nosūtīts misijā – 2018. gada 17. septembrī, termiņš – līdz 2019. gada 16. septembrim); 
  • Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvaldes 1. nodaļas vecākais inspektors, majors Arvīds Līcis, kas misijā pilda novērotāja pienākumus Gori reģionālajā birojā (nosūtīts misijā – 2016. gada 1. martā, termiņš – līdz 2019. gada 28. februārim); 
  • Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Grebņevas I kategorijas robežkontroles punkta vecākais inspektors, virsleitnants Viktors Ignatjevs, kas misijā pilda novērotāja pienākumus Zugdidi reģionālajā birojā (nosūtīts misijā – 2017. gada 1. jūlijā, termiņš – līdz 2019. gada 30. jūnijam); 
  • Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Sadarbības un attīstības biroja Starptautisko lietu nodaļas vecākais inspektors, kapteinis Mārtiņš Štange, kas misijā pilda novērotāja pienākumus Mchetas reģionālajā birojā (nosūtīts misijā – 2018. gada 6. martā, termiņš – līdz 2019. gada 5. martam); 
  • Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvaldes Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieks, pulkvedis Edmunds Ļuļs, kas misijā pilda novērotāja pienākumus Gori reģionālajā birojā (nosūtīts misijā – 2018. gada 16. aprīlī, termiņš – līdz 2019. gada 15. aprīlim).

 
Lai saņemtu papildu informāciju, jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pasta edresi: eln@iem.gov.lv