Nr. p.k.

Iestāde

Normatīvajos aktos noteiktā kompetence

Kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos (vārds, uzvārds, amats, telefons, e-pasts)

Iestādes vēlamais veids, kā tai iesniegt tai adresētus trauksmes cēlēju ziņojumus

1.

Iekšlietu ministrija

Atslēgas vārdi: iekšlietas, noziedzības apkarošana, robežas drošība, ugunsdrošība, glābšana, civilā aizsardzība, migrācija, pilsonība

 

Vadošā valsts pārvaldes iestāde iekšlietu nozarē. Izstrādā iekšlietu politiku un koordinē tās īstenošanu, ietverot noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības, personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības, valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas, civilās aizsardzības, iedzīvotāju uzskaites un dokumentēšanas, kā arī migrācijas un pilsonības jautājumu apakšnozares.

Daiga Piebalga, Personāla vadības un administratīvā departamenta direktore, tel. 67219553, e-pasts: daiga.piebalga@iem.gov.lv

 

Nadežda Lazukova-Šejanova, Personāla vadības un administratīvā departamenta Personāla vadības nodaļas vecākā referente, tel. 67219177, e-pasts: nadezda.lazukova@iem.gov.lv

 

Nadeždas Lazukovas-Šejanovas prombūtnes laikā - Raimonds Pāps, Personāla vadības un administratīvā departamenta Personāla vadības nodaļas vecākais referents, tel. 67219128, e-pasts: raimonds.paps@iem.gov.lv

Trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidota atsevišķa elektroniskā adrese: trauksme@iem.gov.lv

 

Pa pastu: Čiekurkalna 1.līnija 1 korp.2, Rīga, LV-1026

2.

Valsts policija

Atslēgas vārdi: drošība, noziedzība, tiesību aizsardzība, policija

Iekšlietu ministra pārraudzībā esoša iestāde. Garantē personu un sabiedrības drošību, novērš un atklāj noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus, kā arī savas kompetences ietvaros izpilda administratīvos sodus un kriminālsodus. Likumā paredzētajā kārtībā sniedz palīdzību iestādēm, privātpersonām un personu apvienībām to tiesību aizsardzībā un ar likumu noteikto pienākumu realizācijā.

 

Jautājumos saistītos ar noziedzīga nodarījuma izdarīšanu - Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldes Metodiskās vadības un kontroles nodaļas  galvenā inspektore Rita Kuļikova, tel. 67075241, e-pasts: rita.kulikova@vp.gov.lv

 

Jautājumos par sabiedriskās kārtības apdraudējumiem - Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes priekšnieka vietniece, Dienestu koordinācijas biroja priekšniece Mārīte Ziemele, tel. 67075209, e-pasts: marite.ziemele@vp.gov.lv

 

Jautājumos par profesionālās ētikas normu un dienesta disciplīnas pārkāpumiem, kā arī iekšējo ziņošanu - Valsts policijas Iekšējās kontroles biroja priekšniece Iveta Smoča, tel. 67075090, e-pasts: iveta.smoca@vp.gov.lv

E-pasts: trauksmescelajs@vp.gov.lv

 

Klātienē: Čiekurkalna 1.līnija 1 k 4, Rīga, LV-1026

 

Pasta kaste: Čiekurkalna 1.līnija 1 k 4, Rīga, LV-1026

3.

Valsts drošības dienests

 

Atslēgas vārdi: drošība, pretizlūkošana, pretterorisms, valsts noslēpums

Viena no trim valsts drošības iestādēm Latvijā, atrodas iekšlietu ministra pārraudzībā. Īsteno pretizlūkošanas un valsts noslēpuma aizsardzības pasākumus, aizsargā valsts konstitucionālās iekārtas un ekonomiskās drošības intereses, īsteno un koordinē pretterorisma pasākumus un aizsargā valsts augstākās amatpersonas.

E-pasts: info@vdd.gov.lv

 

 

 

 

 

E-pasts: info@vdd.gov.lv, norādot, ka ziņojums ir trauksmes cēlēja ziņojums

 

4.

Valsts robežsardze

Atslēgas vārdi: robeža, nelegālā migrācija

Iekšlietu ministra pārraudzībā esoša bruņota tiešās pārvaldes iestāde. Īsteno valsts robežas drošības politiku, apsargājot valsts robežas, kā arī valsts migrācijas politiku, nodrošinot nelegālās migrācijas novēršanu. Sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem novērš un atvaira bruņotus iebrukumus Latvijas teritorijā, teritoriālajos un iekšējos ūdeņos, kā arī gaisa telpā, novērš bruņotas provokācijas uz valsts robežas, noziedzīgu apdraudējumu gadījumā sniedz palīdzību pierobežas iedzīvotājiem. Patstāvīgi vai kopīgi ar muitas iestādēm novērš ievešanai Latvijas teritorijā un tranzītam cauri Latvijas teritorijai aizliegto priekšmetu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai. Izmeklē robežsarga kā valsts amatpersonas izdarītus noziedzīgus nodarījumus, kas nav saistīti ar vardarbību.

Oļegs Gaidamovičs, Valsts robežsardzes Inspekcijas un slepenības režīma dienesta priekšnieks pulkvežleitnants, tel. 67075770, e-pasts: olegs.gaidamovics@rs.gov.lv

 

Oļega Gaidamoviča prombūtnes laikā - Kristīne Pavloviča, Valsts robežsardzes Inspekcijas un slepenības režīma dienesta galvenā inspektore majore, tel. 67075766, e-pasts: kristine.pavlovica@rs.gov.lv

E-pasts: trauksme@rs.gov.lv

 

Pa pastu: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012

5.

Iekšējās drošības birojs

Atslēgas vārdi: noziedzība, iekšlietas, policija

Iekšlietu ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Atklāj, izmeklē un novērš noziedzīgus nodarījumus, kurus izdarījušas Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu amatpersonas un darbinieki (izņemot Valsts drošības dienesta amatpersonas un darbiniekus), kā arī Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, ostas policijas darbinieki un pašvaldības policijas darbinieki - pildot dienesta pienākumus, ja tie saistīti ar vardarbību.

Zane Brokāne, Slepenības režīma nodaļas vecākā inspektore, tel. 67209007, e-pasts: zane.brokane@idb.gov.lv

 

Arita Pokšta, Slepenības režīma nodaļas priekšniece, tel. 67209019, e-pasts: arita.poksta@idb.gov.lv

E-pasts: trauksme@idb.gov.lv


E-pasts: idb@idb.gov.lv  (oficiālā e-adrese)

Pasts

Klātiene

Biroja telpās izvietota pastkaste

6.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Atslēgas vārdi: migrācija, patvērums, iedzīvotāju uzskaite, pilsonība, naturalizācija, personu apliecinoši dokumenti

Iekšlietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Īsteno valsts migrācijas un patvēruma politiku, nosaka personu tiesisko statusu, t.sk. piederību pie Latvijas pilsonības, nosaka statusu politiski represētām personām un Otrā pasaules kara dalībniekiem, veic iedzīvotāju uzskaiti valstī, kā arī izsniedz personu apliecinošus un ceļošanas dokumentus.

Zane Aumale, Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departamenta direktore, tel. 67829790, e-pasts: zane.aumale@pmlp.gov.lv

 

Inese Visocka, Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departaments vadošā personāla speciāliste, tel. 67219273, e-pasts: inese.visocka@pmlp.gov.lv

Trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidota elektroniskā adrese: trauksme@pmlp.gov.lv

7.

Nodrošinājuma valsts aģentūra

Atslēgas vārdi: iekšlietu sistēma, nodrošinājums

Iekšlietu ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Nodrošināt Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem, kā arī veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Raimonds Dūcis, Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta vadītājs, tel. 67829081, e-pasts: Raimonds.Ducis@agentura.iem.gov.lv

 

Anda Ozoliņa, Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Administratīvās nodaļas Dokumentu pārvaldības sektora vadītāja, tel. 67829084, e-pasts: anda.ozolina@agentura.iem.gov.lv

Speciāla e-pasta adrese: trauksme@agentura.iem.gov.lv, kura būs pieejama tikai aģentūras kontaktpersonām trauksmes celšanas jautājumos

8.

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

Atslēgas vārdi: IKT, informācijas drošība

Iekšlietu ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Veicina noziedzības apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošina ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk - IKT) risinājumiem, operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām. Uzkrāj un līdz nodošanai valsts arhīvā glabā ministrijas un tās padotības iestāžu ilgstoši un pastāvīgi glabājamās lietas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes izbeigtās krimināllietas, kā arī īslaicīgās lietas (līdz iznīcināšanai). Organizē un piedalās IKT iepirkumos ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām. Nodrošina valsts un pašvaldību iestādēm, kritiskās infrastruktūras objektu īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem piekļuvi radiosakaru sistēmai valsts drošības un sabiedriskās drošības un kārtības apdraudējuma un ārkārtas situāciju novēršanai. Īsteno pasākumus, lai mazinātu drošības apdraudējumus centra uzturētajos IKT risinājumos, sakaru sistēmās un infrastruktūrā.

 

Marta Juškevica, Administratīvās nodaļas juriste, tel. 67208717, e-pasts: marta.juskevica@ic.iem.gov.lv

E-pasts: trauksme@ic.iem.gov.lv


Rakstveida iesniegumu formā

9.

Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs

Atslēgas vārdi: fiziskā sagatavotība, veselība, iekšlietu sistēma

Iekšlietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Nodrošina dienesta pienākumu izpildei atbilstoša veselības stāvokļa, psiholoģisko īpašību un fiziskās sagatavotības kontroli Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un personām, kuras vēlas iestāties dienestā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē.

Agita Sukure, Administratīvās nodaļas vadītāja, tel. 67829858, e-pasts: agita.sukure@iem.gov.lv

Izveidota atsevišķa e-pasta adrese: vsctrauksme@iem.gov.lv, kurā trauksmes cēlējiem būs iespējams iesniegt ziņojumus elektroniskā dokumenta veidā (ar drošu elektronisko parakstu), vai sūtot no savas oficiālās e-adreses.

 

Papildus minētajam trauksmes cēlējiem tiks nodrošināta iespēja iesniegt pašrocīgi parakstītus ziņojumus papīra dokumenta formātā.

 

 

 


Atpakaļ