PROJEKTU KONKURSS (2012.gads) 

Eiropas Bēgļu fonds

Trešdien, 10.oktobrī, Iekšlietu ministrija ir izsludinājusi Eiropas Bēgļu fonda 2012.gada programmas atklātu projektu iesniegumu konkursu.

Projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš ir 2012.gada 9.novembris.

Ar Eiropas Bēgļu fonda programmas finansējumu ir paredzēts:

1) nodrošināt patvēruma meklētājiem, ieskaitot nepilngadīgās personas, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, iemaņu un spēju paaugstināšanu, lai veicinātu to iekļaušanos darba tirgū Latvijā vai to mītnes zemēs;

2) nodrošināt bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem finansiālo palīdzību mājokļu jautājumu risināšanā, ja ir beidzies Patvēruma likumā noteiktais termiņš pabalsta saņemšanai 2010.gada 12.janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr.23 noteiktajā apjomā.

Kopējais pieejamais finansējums šī konkursa ietvaros ir 60 000 EUR jeb 42 168 LVL.

Projektu iesniegumu konkursā var piedalīties tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona, cita valsts pārvaldes iestāde vai privāto tiesību juridiska persona vai starptautiskas organizācijas pārstāvniecība Latvijā, kas darbojas bēgļu jomā.

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš ir 2014.gada 30.jūnijs.

 

Eiropas Atgriešanās fonds

Trešdien, 6.februārī, Iekšlietu ministrija ir izsludinājusi Eiropas Atgriešanās fonda 2012.gada programmas atklātu projektu iesniegumu konkursu.

Projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš ir 2013.gada 28.februāris.

Ar Eiropas Atgriešanās fonda programmas finansējumu ir paredzēts organizēt atgriežamo personu brīvprātīgu atgriešanos, organizēt atgriežamo personu reintegrācijas pasākumus, kā arī sagatavot un izplatīt metodiskos un informatīvos materiālus brīvprātīgās atgriešanās jomā.

Kopējais pieejamais finansējums šī konkursa ietvaros ir 145 000 EUR jeb 101 906 LVL.

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš ir 2014.gada 30.jūnijs.

 

Dokumenta nosaukums

Lejupielādēt

Atklāta projektu iesniegumu konkursa nolikumi

Eiropas Bēgļu fonda 2012.gada programmas atklāta projektu iesniegumu konkursa nolikums

EBF_konkursa_nolikums

Eiropas Atgriešanās fonda 2012.gada programmas atklāta projektu iesniegumu konkursa nolikums

EAF_konkursa_nolikums

Projekta iesniegums

Projekta iesnieguma veidlapa (1.pielikums)

Iesnieguma_veidlapa

Projekta_budzeta_veidlapa LVL

Projekta_budzeta_veidlapa EUR

Projekta iesniedzēja apliecinājumu (2.pielikums)

Apliecinajums

Sadarbības partnera apliecinājumu (ja attiecināms) (3.pielikums)

Sadab_partnera_apliecin

Pārsniegtās iepirkumu (apakšlīgumu) kopsummas pamatojumu (ja attiecināms) (4.pielikums)

Iepirkuma_pamatojums

Līdzfinansējuma apliecinājumu (ja attiecināms) (5.pielikums)

Lidzfin_apliecinajums

Projekta iesnieguma sagatavošanas vadlīnijas

Metodiskie norādījumi Vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda 2011.gada programmu projektu iesniegumu sagatavošanai


Metodiskie_noradijumi

Fondu atbilstības nosacījumu rokasgrāmata
no EK saņemtā versija Nr. 4

Manual on Eligibility Rules - version 4

Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" 2012. gada programmas
Eiropas Ārējo robežu fonda 2012 .gada programma 
Eiropas Atgriešanās fonda 2012 .gada programmaEAF_programma
Eiropas Bēgļu fonda 2012 .gada programmaEBF_programma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Atpakaļ