PROJEKTU KONKURSS (2009.gads) 

 

Gadījumā, ja projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikas atvasināta publiska persona vai privāto tiesību juridiska persona, vai starptautiskas organizācijas pārstāvniecība Latvijas Republikā, kas darbojas fonda atbalstītā jomā, fonda projekta iesnieguma budžeta tāmē jānorāda tikai tiešās un netiešās projekta izmaksas. Projekta iesnieguma budžeta tāmes kategoriju "Izmaksas, kuras sedz piešķirtie ieņēmumi" nav nepieciešams aizpildīt, jo nosacījums par pastāvīgo darbinieku aizvietošanu ir attiecināms vienīgi uz valsts iestādēm.

 

Iekšlietu ministrija kā Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" vadošā iestāde š.g. 28.maijā organizē semināru ieinteresētajām personām par Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda 2009.gada programmu ietvaros izsludinātajām projektu atlasēm.

Semināra ietvaros ir plānots sniegt ieinteresētajām personām informāciju par:

 

  1. Fondu 2009.gada programmas ietvaros atbalstāmajām aktivitātēm un pasākumiem;
  2. Projektu atlases organizēšanas un vērtēšanas kārtību un nosacījumiem;
  3. Projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu;
  4. Projektu izdevumu atbilstības nosacījumiem, un citiem jautājumiem. 


Sermināra norises vieta ir Iekšlietu ministrijas konferenču zāle, Čiekurkalna 1.līnija 1, korpuss 6, Rīga.

Lūdzam informēt par savas iestādes vai organizācijas vēlmi piedalīties seminārā, norādot iespējamo dalībnieku skaitu un vārdus, uzvārdus. Šo informāciju lūdzam nosūtīt Iekšlietu ministrijai uz e-pasta adresi: solid-konkurss@iem.gov.lv līdz š.g. 21.maijam plkst.15:00.

 

 

2009. gada programmu ierobežotas projektu iesniegumu atlases ir izsludinātas 2010. gada 22. aprīlī.

2009. gada programmu atklātie projektu iesniegumu konkursi ir izsludināti 2010. gada 7. maijā.

Pretendēt uz Fonda finanšu līdzekļiem var Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona, cita valsts iestāde vai privāto tiesību juridiska persona, kā arī starptautiska organizācija, kas darbojas bēgļu un atgriešanās jomās.

Projekta iesniegums jāiesniedz Iekšlietu ministrijai (adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga, LV-1026) pa pastu vai personīgi (darba dienās no plkst.8 līdz 16.30, 517.kabinetā) vai kā elektroniski parakstīts dokuments (e-pasta adrese: solid-konkurss@iem.gov.lv ) līdz š.g. 7.jūlijam.

Dokumenta nosaukums

Lejupielādēt

Ierobežotas projektu iesniegumu atlases nolikumi

Eiropas Ārējo robežu fonda 2009.gada programmas ierobežotas projektu iesniegumu atlases nolikums

 Ierobez_atlases_nolik

 

Eiropas Atgriešanās fonda 2009.gada programmas ierobežotas projektu iesniegumu atlases nolikums

Eiropas Bēgļu fonda 2009.gada programmas ierobežotas projektu iesniegumu atlases nolikums

Eiropas Atgriešanās fonda 2009. gada programmas 4.2. aktivitātes ierobežotas projektu iesniegumu atlases nolikums1931_pielikums
Atklāta projektu iesniegumu konkursa nolikumi

Eiropas Atgriešanās fonda 2009.gada programmas atklāta projektu iesniegumu konkursa nolikums

Atklata_konkursa_nolik

Eiropas Bēgļu fonda 2009.gada programmas atklāta projektu iesniegumu konkursa nolikums

Projekta iesniegums

Projekta iesnieguma veidlapa (1.pielikums)

Iesnieguma_veidlapa

Projekta_budzeta_veidlapa

Projekta iesniedzēja apliecinājumu (2.pielikums)

 Apliecinajums

Sadarbības partnera apliecinājumu (ja attiecināms) (3.pielikums)

 Sadarb_partnera_apliecinajums

Pārsniegtās iepirkumu (apakšlīgumu) kopsummas pamatojumu (ja attiecināms) (4.pielikums)

 Iepirkuma_pamatojums

Līdzfinansējuma apliecinājumu (ja attiecināms) (5.pielikums)

 Lidzfin_apliecinajums

Projekta iesnieguma sagatavošanas vadlīnijas

Metodiskie norādījumi Vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda 2009.gada programmu projektu iesniegumu sagatavošanai

 Metodiskie_noradijumi

Fondu atbilstības nosacījumu rokasgrāmata
no EK saņemtā versija Nr. 3

Manual on Eligibility Rules - version 3

Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" 2009. gada programmas
Eiropas Ārējo robežu fonda 2009 .gada programmaEARF_programma
Eiropas Atgriešanās fonda 2009 .gada programmaEAF_programma
Eiropas Bēgļu fonda 2009 .gada programmaEBF_programma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Atpakaļ