gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

 

  Atbildīgās iestādes Vadlīnijas

   

Datums

Normatīvā dokumenta numurs

NosaukumsPielikums
08.01.2016. 

 Nr.1-12/27

Par vadlīniju efektīvu un samērīgu krāpšanas un korupcijas risku novēršanas pasākumu piemērošanai apstiprināšanu

 Vadlīnijas
15.06.2016.

Nr.1-12/1214

Par vadlīniju iepirkuma pirmspārbaužu veikšanai apstiprināšanu

 Vadlīnijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Atpakaļ