GRANTA LĪGUMS 

Dokumenta nosaukums


Lejupielādēt

Spēkā no
Granta līgums  
1. Granta līgums
(ja finansējuma saņēmējs ir tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas atrodas atbildīgās iestādes institucionālajā padotībā)

Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2015.gada 19.novembra rīkojumu nr.1-12/2660, 1.pielikums
lejupielādēt19.11.2015.
2. Granta līgums
(ja finansējuma saņēmējs ir tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas neatrodas atbildīgās iestādes institucionālajā padotībā, vai ir citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes institucionālajā sistēmā)
 
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2015.gada 19.novembra rīkojumu nr.1-12/2660, 2.pielikums.
lejupielādēt19.11.2015.
3. Granta līgums
(ja finansējuma saņēmējs ir pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, no valsts budžeta daļēji vai pilnībā finansētā atvasināta persona, cita valsts iestāde, privāto tiesību juridiska persona vai starptautiskās organizācijas pārstāvniecība Latvijā)

Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2015.gada 19.novembra rīkojumu nr.1-12/2660, 3.pielikums.
lejupielādēt19.11.2015.
Granta līguma pielikumi 
Granta līguma vispārējie noteikumi
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2015.gada 19.novembra rīkojumu nr.1-12/2660, 4.pielikums
Precizēts ar Iekšlietu ministrijas 2015.gada 2.decembra rīkojumu nr.1-12/2802.
lejupielādēt02.12.2015.
Projekta iesniegums
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2017.gada 26.jūnija rīkojumu nr.1-12/1532.
lejupielādēt28.06.2017.
Projekta iesniegums (nav spēkā)
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2015.gada 8.oktobra rīkojumu nr.1-12/2321.
lejupielādēt08.10.2015.
Izmaksu attiecināmības nosacījumi 
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2017.gada 26.jūnija rīkojumu nr.1-12/1532.
lejupielādēt 28.06.2017.

Izmaksu attiecināmības nosacījumi (nav spēkā)
Precizēts ar Iekšlietu ministrijas 2016.gada 17.februāra rīkojumu nr.1-12/435.

lejupielādēt17.02.2016.

Izmaksu attiecināmības nosacījumi (nav spēkā)
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2015.gada 19.novembra rīkojumu nr.1-12/2660, 5.pielikums.
Precizēts ar Iekšlietu ministrijas 2015.gada 2.decembra rīkojumu nr.1-12/2802.

lejupielādēt19.11.2015.
Projektu vizuālās identitātes prasību vadlīnijas
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2015.gada 19.novembra rīkojumu nr.1-12/2660, 6.pielikums
lejupielādēt19.11.2015.
Granta līguma veidlapas
Projekta iepirkumu plāns
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2015.gada 14.decembra rīkojumu nr.1-12/2913, 1.pielikums
lejupielādēt14.12.2015.
Bankas konta rekvizīti
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2015.gada 14.decembra rīkojumu nr.1-12/2913, 2.pielikums
lejupielādēt14.12.2015.
Pārskats par veiktajiem izdevumiem
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2015.gada 14.decembra rīkojumu nr.1-12/2913, 3.pielikums
lejupielādēt16.05.2016.
Projekta progresa/ gala pārskats
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2015.gada 14.decembra rīkojumu nr.1-12/2913, 4.pielikums
lejupielādēt14.12.2015.
Izziņa par ierosinātajiem precizējumiem/grozījumiem
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2015.gada 14.decembra rīkojumu nr.1-12/2913, 5.pielikums
lejupielādēt14.12.2015.
Finansējuma pieprasījums
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2015.gada 14.decembra rīkojumu nr.1-12/2913, 6.pielikums
lejupielādēt14.12.2015.
Metodiskie norādījumi
Projekta progresa/gala pārskata sagatavošanalejupielādēt16.05.2016.


Atpakaļ