Atbildīgās iestādes Vadlīnijas

   

Datums

Normatīvā dokumenta numurs

NosaukumsPielikums
22.12.2016. 

 Nr.1-12/2739

Par vadlīniju efektīvu un samērīgu krāpšanas un korupcijas risku novēršanas pasākumu piemērošanai apstiprināšanu

 Vadlīnijas
10.04.2018.

Nr.1-12/555

Par vadlīniju iepirkuma pirmspārbaužu veikšanai apstiprināšanu

Vadlīnijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Atpakaļ