gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

 

 

PROJEKTU KONKURSS  

 

Dokumenta nosaukums

Lejupielādēt

Projekta iesniegums

Projekta iesniedzēja apliecinājums

Pielikums

Sadarbības partnera apliecinājums

Pielikums

Projekta iesnieguma veidlapa
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2020.gada 13.marta rīkojumu Nr.1-12/339

Pielikums

Projekta budžets
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2019.gada 24.maija rīkojumu Nr.1-12/686
Pielikums

Projekta iesnieguma sagatavošanas vadlīnijas

Metodiskie norādījumi
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2020.gada 13.marta rīkojumu Nr.1-12/339

Pielikums
Ierobežotas projektu iesniegumu atlases projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

Pielikums


Atpakaļ