gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

 

 

PROJEKTU KONKURSS  

 

Dokumenta nosaukums

Lejupielādēt

Projekta iesniegums

Projekta iesniedzēja apliecinājums

Pielikums

Sadarbības partnera apliecinājums

Pielikums

Projekta iesnieguma veidlapa
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2017.gada 26.jūnija rīkojumu Nr.1-12/1532

Pielikums

Projekta budžets
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2017.gada 26.jūnija rīkojumu Nr.1-12/1532
Pielikums

Projekta iesnieguma sagatavošanas vadlīnijas

Metodiskie norādījumi (grozījumi)
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2017.gada 26.jūnija rīkojumu Nr.1-12/1532

Pielikums
Ierobežotas projektu iesniegumu atlases projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

Pielikums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Atpakaļ