gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

 

 

 

 NORMATĪVIE DOKUMENTI

   Latvijas Republikas Tiesību akti 

Datums

Normatīvā dokumenta numurs un nosaukums

10.12.2014. Rīkojums Nr.764. par Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbildīgajām iestādēm 

30.06.2015.

Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.—2020.gada plānošanas perioda vadības likums

28.07.2015.

Ministru kabineta Noteikumi Nr. 432 ''Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība'' 

28.07.2015.

Ministru kabineta Noteikumi Nr. 433 ''Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda pārvaldības un kontroles sistēmas izveides un finanšu vadības un kontroles  kārtība''  

 

 


Atpakaļ