Apstiprinātie projekti 

Apstiprinātie projekti (2014. - 2020.gads)Pielikums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 files/text/IDF_apstiprinatie_projekti_septembris(3).xls


Atpakaļ