Dokuments

 Lejupielādēt

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” iepriekš noteikto projektu novērtēšanas nolikumsLejupielādēt
Iepriekš noteiktā projekta detalizētā budžeta veidlapa latviešu valodāLejupielādēt

Iepriekš noteiktā projekta detalizētā budžeta veidlapa angļu valodā

Lejupielādēt

1.pielikums Iepriekš noteiktā projekta iesnieguma veidlapa latviešu valodā

Lejupielādēt
1.pielikums Iepriekš noteiktā projekta iesnieguma veidlapa angļu valodāLejupielādēt
2.pielikums Iepriekš noteiktā projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika latviešu valodā Lejupielādēt

2.pielikums Iepriekš noteiktā projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika angļu valodā

Lejupielādēt

3.pielikums Iepriekš noteiktā projekta iesnieguma novērtēšanas kriteriji latviešu valodā

Lejupielādēt
3.pielikums Iepriekš noteiktā projekta iesnieguma novērtēšanas kriteriji angļu valodāLejupielādēt

4.pielikums Projekta līgums

Lejupielādēt
Iepriekš noteiktā projekta iesniedzēja apliecinājumsLejupielādēt
Iepriekš noteiktā projekta partnerības apliecinājumsLejupielādēt

 Projekta līguma pielikumi:

Dokuments

 Lejupielādēt

Vispārēji noteikumi

Lejupielādēt

Risku mazināšanas un novēršanas pasākumu saraksts

Lejupielādēt

Projekta risku pārvaldības metodika

Lejupielādēt

Izmaksu attiecināmības nosacījumi

Lejupielādēt
Projekta publicitātes noteikumi un vizuālās identitātes prasību vadlīnijasLejupielādēt

 

Projekta iesnieguma iesniedzējs var uzdot jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu, nosūtot tos elektroniski uz e-pasta adresi: iem-eeaprojects@iem.gov.lv ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

Kontaktinformācija:
Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta
Starptautisko projektu koordinācijas nodaļas vecākā referente
Anželika Novokreščenniha
Tālr. 67829651
anzelika.novokrescenniha@iem.gov.lv
 


Atpakaļ