Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 45.0 versija – Jaunas paaudzes Iekšlietu integrētā informācijas sistēma (IIIS2))"

IC / 14.11.2018

Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 45.0 versija – Jaunas paaudzes Iekšlietu integrētā informācijas sistēma (IIIS2))" … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.297 “Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus”"

VUGD / 17.10.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.297 “Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus”" … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts "Ieroču atļauju noteikumi"

VP / 03.07.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts "Ieroču atļauju noteikumi" … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts "Šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču dezaktivēšanas apliecinājumu izsniegšanas, dezaktivizētā šaujamieroča reģistrēšanas un valsts nodevas maksāšanas apmērs un kārtība"

VP / 26.06.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts "Šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču dezaktivēšanas apliecinājumu izsniegšanas, dezaktivizētā šaujamieroča reģistrēšanas un valsts nodevas maksāšanas apmērs un kārtība" … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts "Šaujamieroču, to būtisko sastāvdaļu un munīcijas, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un gāzes ieroču un signālieroču marķēšanas kārtība"

VP / 26.06.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts "Šaujamieroču, to būtisko sastāvdaļu un munīcijas, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un gāzes ieroču un signālieroču marķēšanas kārtība" … Lasīt vairāk

Valsts robežsardzes likums

VRS / 09.05.2018

Valsts robežsardzes likums … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu””

NVA / 07.03.2018

Likumprojekts „Ieroču aprites likums”

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.271 „Noteikumi par izsaucēja – izsaucošās elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāja galiekārtas – atrašanās vietas datu noteikšanu, apstrādi, uzturēšanu un nodošanu””

IEM IC / 31.01.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.septembra noteikumos Nr.616 „Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikums””

IEM IC / 17.01.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.527 „Noteikumi par administratīvā pārkāpuma protokola veidlapu paraugiem un to izgatavošanas un izmantošanas kārtību””

IEM IC / 27.11.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.850 “Kriminālprocesa informācijas sistēmas noteikumi””

Likumprojekts „Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā”

VRS / 14.09.2017

Likumprojekts „Grozījumi Imigrācijas likumā”

VRS / 14.09.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.157 „Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi””

IEM IC / 10.07.2017

Likumprojekts „Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā”

VUGD / 22.02.2017

Ministru kabineta noteikumu projekta "Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas izveidošanas, darbības un finansēšanas kārtība"

VUGD / 02.02.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts "Minimālās prasības obligātās civilās aizsardzības kursa saturam un paaugstinātas bīstamības objektos civilās aizsardzības apmācības saturam "

VUGD / 02.02.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts" Noteikumi par civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību veidiem un organizēšanas kārtību"

VUGD / 02.02.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „ Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumos Nr.873 „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amata aprakstu izstrādāšanas kārtība”””

IEM / 31.10.2016