Ministru kabineta noteikumu projekta "Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas izveidošanas, darbības un finansēšanas kārtība"

VUGD / 02.02.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts "Minimālās prasības obligātās civilās aizsardzības kursa saturam un paaugstinātas bīstamības objektos civilās aizsardzības apmācības saturam "

VUGD / 02.02.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts" Noteikumi par civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību veidiem un organizēšanas kārtību"

VUGD / 02.02.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „ Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumos Nr.873 „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amata aprakstu izstrādāšanas kārtība”””

IEM / 31.10.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība”

IEM / 17.10.2016

Likumprojekts „Grozījumi „Bērnu tiesību aizsardzības likumā””

VP / 27.06.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Iekšlietu ministrijas sistēmā esošo koledžu un tajās studējošo pašpārvaldes finansēšanas, kā arī akadēmiskā personāla atlīdzības noteikšanas kārtība”

IeM / 30.05.2016

Konceptuālā ziņojuma projekts „Par valsts pārvaldes iestāžu un Nacionālo bruņoto spēku kinologu apmācības sistēmas pilnveidošanu”

VRS / 27.05.2016

Likumprojekts „Grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā”

RS / 16.05.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikums”

IeM IC / 16.03.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumos Nr.63 „Licenču un sertifikātu reģistra noteikumi”

IeM IC / 08.02.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumos Nr.55 „Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un to lietošanas kārtību””

VP / 14.12.2015

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija noteikumos Nr.429 „Noteikumi par integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamajām ziņām personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas vai cilvēka personības noskaidrošanai vai neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai””

IeM IC / 02.11.2015

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.484 „Administratīvā pārkāpuma protokola veidlapu un naudas soda kvīts veidlapu izgatavošanas un izmantošanas kārtība””

IeM IC / 19.10.2015

Iekšlietu ministrija izsludina Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādņu 2013. - 2019.gadam projekta publisko apspriešanu

NPD / 16.01.2013

Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādņu 2013. - 2019.gadam projekts- skatīt šeitLasīt vairāk

IeM apkopojusi iedzīvotāju sniegtos viedokļus un priekšlikumus turpmākās valsts pretnarkotiku politikas veidošanai

2010.gada 30.jūlijā noslēgusies Iekšlietu ministrijas (IEM) rīkotā sabiedriskā apspriešana par izstrādātajām „Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnēm 2010.-2016.gadam” (pamatnostādnes). … Lasīt vairāk

Publiskā apspriēšana par "Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnes 2010.–2016.gadam"

Iekšlietu ministrija (IeM) izstrādā Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnes 2010.–2016.gadam un aicina sabiedrību līdzdarboties šī dokumenta sagatavošanas procesā. … Lasīt vairāk