gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā aprēķina izdevumus, kas saistīti ar apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanai veiktajām pārbaudēm un kārtību, kādā par minētajiem izdevumiem informē iestādi"

IC / 11.12.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā aprēķina izdevumus, kas saistīti ar apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanai veiktajām pārbaudēm un kārtību, kādā par minētajiem izdevumiem informē iestādi" … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.161 „Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību”"

IC / 11.12.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.161 „Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību”" … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā iegūstama, glabājama un izmantojama no Valsts robežsardzes videoinformācijas fiksēšanas iekārtām iegūtā informācija"

VRS / 11.12.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā iegūstama, glabājama un izmantojama no Valsts robežsardzes videoinformācijas fiksēšanas iekārtām iegūtā informācija" … Lasīt vairāk

Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 45.0 versija – Jaunas paaudzes Iekšlietu integrētā informācijas sistēma (IIIS2))"

IC / 14.11.2018

Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 45.0 versija – Jaunas paaudzes Iekšlietu integrētā informācijas sistēma (IIIS2))" … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.297 “Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus”"

VUGD / 17.10.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.297 “Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus”" … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts "Ieroču atļauju noteikumi"

VP / 03.07.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts "Ieroču atļauju noteikumi" … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts "Šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču dezaktivēšanas apliecinājumu izsniegšanas, dezaktivizētā šaujamieroča reģistrēšanas un valsts nodevas maksāšanas apmērs un kārtība"

VP / 26.06.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts "Šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču dezaktivēšanas apliecinājumu izsniegšanas, dezaktivizētā šaujamieroča reģistrēšanas un valsts nodevas maksāšanas apmērs un kārtība" … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts "Šaujamieroču, to būtisko sastāvdaļu un munīcijas, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un gāzes ieroču un signālieroču marķēšanas kārtība"

VP / 26.06.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts "Šaujamieroču, to būtisko sastāvdaļu un munīcijas, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un gāzes ieroču un signālieroču marķēšanas kārtība" … Lasīt vairāk

Valsts robežsardzes likums

VRS / 09.05.2018

Valsts robežsardzes likums … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu””

NVA / 07.03.2018

Likumprojekts „Ieroču aprites likums”

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.271 „Noteikumi par izsaucēja – izsaucošās elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāja galiekārtas – atrašanās vietas datu noteikšanu, apstrādi, uzturēšanu un nodošanu””

IEM IC / 31.01.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.septembra noteikumos Nr.616 „Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikums””

IEM IC / 17.01.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.527 „Noteikumi par administratīvā pārkāpuma protokola veidlapu paraugiem un to izgatavošanas un izmantošanas kārtību””

IEM IC / 27.11.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.850 “Kriminālprocesa informācijas sistēmas noteikumi””

Likumprojekts „Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā”

VRS / 14.09.2017

Likumprojekts „Grozījumi Imigrācijas likumā”

VRS / 14.09.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.157 „Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi””

IEM IC / 10.07.2017

Likumprojekts „Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā”

VUGD / 22.02.2017

Ministru kabineta noteikumu projekta "Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas izveidošanas, darbības un finansēšanas kārtība"

VUGD / 02.02.2017