Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā aprēķina izdevumus, kas saistīti ar apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanai veiktajām pārbaudēm un kārtību, kādā par minētajiem izdevumiem informē iestādi"

11.12.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā aprēķina izdevumus, kas saistīti ar apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanai veiktajām pārbaudēm un kārtību, kādā par minētajiem izdevumiem informē iestādi"

Pievienotie faili


Atpakaļ