Ministru kabineta noteikumu projekts "Minimālās prasības obligātās civilās aizsardzības kursa saturam un paaugstinātas bīstamības objektos civilās aizsardzības apmācības saturam "

02.02.2017


Pievienotie faili


Atpakaļ