Ministru kabineta noteikumu projekts" Noteikumi par civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību veidiem un organizēšanas kārtību"

02.02.2017


Pievienotie faili


Atpakaļ