Ministru kabineta noteikumu projekts „Iekšlietu ministrijas sistēmā esošo koledžu un tajās studējošo pašpārvaldes finansēšanas, kā arī akadēmiskā personāla atlīdzības noteikšanas kārtība”

30.05.2016


Pievienotie faili


Atpakaļ