Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumos Nr.55 „Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un to lietošanas kārtību””

14.12.2015


Pievienotie faili


Atpakaļ