Likumprojekts „Ieroču aprites likums”

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.271 „Noteikumi par izsaucēja – izsaucošās elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāja galiekārtas – atrašanās vietas datu noteikšanu, apstrādi, uzturēšanu un nodošanu””

IEM IC / 31.01.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.septembra noteikumos Nr.616 „Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikums””

IEM IC / 17.01.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.527 „Noteikumi par administratīvā pārkāpuma protokola veidlapu paraugiem un to izgatavošanas un izmantošanas kārtību””

IEM IC / 27.11.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.850 “Kriminālprocesa informācijas sistēmas noteikumi””

Likumprojekts „Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā”

VRS / 14.09.2017

Likumprojekts „Grozījumi Imigrācijas likumā”

VRS / 14.09.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.157 „Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi””

IEM IC / 10.07.2017

Likumprojekts „Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā”

VUGD / 22.02.2017

Ministru kabineta noteikumu projekta "Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas izveidošanas, darbības un finansēšanas kārtība"

VUGD / 02.02.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts "Minimālās prasības obligātās civilās aizsardzības kursa saturam un paaugstinātas bīstamības objektos civilās aizsardzības apmācības saturam "

VUGD / 02.02.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts" Noteikumi par civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību veidiem un organizēšanas kārtību"

VUGD / 02.02.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „ Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumos Nr.873 „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amata aprakstu izstrādāšanas kārtība”””

IEM / 31.10.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība”

IEM / 17.10.2016

Likumprojekts „Grozījumi „Bērnu tiesību aizsardzības likumā””

VP / 27.06.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Iekšlietu ministrijas sistēmā esošo koledžu un tajās studējošo pašpārvaldes finansēšanas, kā arī akadēmiskā personāla atlīdzības noteikšanas kārtība”

IeM / 30.05.2016

Konceptuālā ziņojuma projekts „Par valsts pārvaldes iestāžu un Nacionālo bruņoto spēku kinologu apmācības sistēmas pilnveidošanu”

VRS / 27.05.2016

Likumprojekts „Grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā”

RS / 16.05.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikums”

IeM IC / 16.03.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumos Nr.63 „Licenču un sertifikātu reģistra noteikumi”

IeM IC / 08.02.2016