Sabiedriskās drošības konsultatīvās padomes 2016.gada 27.jūlija sēdes protokols un dokumenti

Sabiedriskās drošības konsultatīvās padomes sastāvs

Sabiedriskās drošības konsultatīvās padomes 2013.gada 25.septembra sēdes protokols nr.18

Sabiedriskās drošības konsultatīvās padomes 2012.gada 20.decembra sēdes protokols nr.17

Sabiedriskās drošības konsultatīvās padomes 2012.gada 6.jūlija sēdes protokols nr.16

Sabiedriskās drošības konsultatīvās padomes 2011.gada 24.novembra sēdes protokols nr.15

Sabiedriskās drošības konsultatīvās padomes 2011.gada 15.septembra sēdes protokols nr.14

Sabiedriskās drošības konsultatīvās padomes 2011.gada 3.marta sēdes protokols nr.13

Sabiedriskās drošības konsultatīvās padomes 2010.gada 23.decembra sēdes protokols nr.12

IeM Sabiedriskās drošības konsultatīvās padomes 2010. gada 25.novembra sēdes protokols nr.11

SAODN / 16.12.2010

Iekšlietu ministrijas Sabiedriskās drošības konsultatīvās padomes nolikums

Agrāko Iekšlietu ministrijas Sabiedrības konsultatīvo drošības padomi turpmāk sauks par Sabiedriskās drošības konsultatīvo padomi

IeM Sabiedrības konsultatīvās drošības padomes 2010. gada 16.septembra sēdes protokols nr. 10

SAODN / 25.10.2010

IeM Sabiedrības konsultatīvās drošības padomes 2010. gada 14. aprīļa sēdes protokols nr. 9

SAODN / 25.10.2010

IeM Sabiedrības konsultatīvās drošības padomes 2010. gada 25. februāra sēdes protokols nr. 8

SAODN / 25.10.2010

IeM Sabiedrības konsultatīvās drošības padomes sēdes protokols nr. 7

SAODN / 19.02.2010

IeM sabiedrības konsultatīvās drošības padomes sēdes protokols nr. 6

SAODN / 19.02.2010

Sadarbības memoranda teksts

PSAN / 08.11.2007