gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Sabiedriskās drošības konsultatīvās padomes 2012.gada 20.decembra sēdes protokols nr.17