gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Sabiedriskās drošības konsultatīvās padomes 2011.gada 24.novembra sēdes protokols nr.15