gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Sabiedriskās drošības konsultatīvās padomes 2012.gada 6.jūlija sēdes protokols nr.16