IeM Sabiedriskās drošības konsultatīvās padomes 2010. gada 25.novembra sēdes protokols nr.11