Agrāko Iekšlietu ministrijas Sabiedrības konsultatīvo drošības padomi turpmāk sauks par Sabiedriskās drošības konsultatīvo padomi


Otrdien, 30. novembrī apstiprināts jauns Iekšlietu ministrijas Sabiedriskās drošības konsultatīvās padomes (SDKP) nolikums.

Jaunajā nolikumā ir izslēgts SDKP locekļu rotācijas princips un vairs nepastāv locekļu skaita ierobežojums. Saskaņā ar jauno nolikumu par SDKP locekļiem var būt NVO, kas pievienojušās 2007.gada 8.novembra Iekšlietu ministrijas un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandam, pilnvarotie pārstāvji, kas par to rakstiski ir informējuši SDKP sekretariātu.

Bez tam nolikumā ir iekļauta jauna norma, kas nosaka, „ja padomes loceklis bez attaisnojoša iemesla neapmeklē padomes sēdi divas reizes pēc kārtas, tad attiecīgais padomes loceklis zaudē padomes locekļa statusu”.

Precizēts arī padomes nosaukums – agrāko Sabiedrības konsultatīvo drošības padomi turpmāk sauks par Sabiedriskās drošības konsultatīvo padomi.


Atpakaļ