08.11.2007


Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas un nevalstisko organizāciju

Sadarbības memorands

Apzinoties pilsoniskās sabiedrības nozīmi valsts iekšējās drošības un sabiedriskās kārtības politikas veidošanā, kā arī valsts un nevalstisko organizāciju sadarbības ietekmi uz lēmumu pieņemšanas kvalitāti, atbalstot valsts sabiedrības un iekšējās drošības pamatnostādnes un valsts Nacionālās drošības likuma 5.1.pantā, likuma “Par policiju” 7.pantā un Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.240 “Iekšlietu ministrijas nolikums 6.11.punktā ietvertos principus un uzdevumus, Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija (tuurpmāk – ministrija) valsts sekretāra vietnieka Raimonda Bluķa personā, no vienas puses, un nevalstiskās organizācijas, kuras pārstāv paraksta sadaļā minētās personas, no otras puses (turpmāk - Puses), noslēdz šo Sadarbības memorandu par nevalstisko organizāciju un ministrijas sadarbību (turpmāk – Memorands).

Atpakaļ