gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

VRS iepazīstina industrijas un zinātnes pārstāvjus ar aktuālajiem izaicinājumiem robežsapsardzības jomā,

NPD / 26.10.2016

2016.gada 26.oktobrī notika Latvijas Republikas Valsts robežsardzes (VRS) un Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas (DAIF Latvija) Tehnoloģiju seminārs, kas apvienoja ražotājus, pakalpojumu sniedzējus un pētniekus, lai iepazītos ar tehnoloģiju iespējām un tendencēm, pārrunātu aktuālās vajadzības un jaunās politikas iniciatīvas robežapsardzības funkcijas īstenošanai. … Lasīt vairāk

Sabiedriskās drošības konsultatīvās padomes sēdē klātesošie tika iepazīstināti ar aktualitātēm iekšlietu nozarē 2015.gadā

NPD / 14.01.2016

2016.gada 14.janvārī, Iekšlietu ministrijā notika iekšlietu ministra Riharda Kozlovska vadītā Sabiedriskās drošības konsultatīvās padomes sēde, kurā Iekšlietu ministrija iepazīstināja nevalstisko organizāciju pārstāvjus ar paveikto nozarē 2015.gadā, budžeta prioritātēm, kā arī nozares aktualitātēm 2016.gadā. … Lasīt vairāk

Iekšlietu ministrija tiekas ar Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federāciju

SAODN / 21.01.2014

Šā gada 2.decembrī Iekšlietu ministrijas pārstāvji piedalījās Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas rīkotajā Konsultatīvās padomes sēdē. … Lasīt vairāk

NPD / 28.05.2013

Ar 2013.g. 23. aprīli IeM Finansējumu piesaistes NVO darbības veicināšanai drošības jomā darba grupa Development Education Partnership programmā uzsākusi plānot projektu „SIMPATIA – Social Inclusion of Migrants: Partnership to Teach Inclusion and Acceptance”, kuru līdzfinansēs Eiropas Komisija. … Lasīt vairāk

EK piedāvā finansējumu migrācijas politikai

NPD / 28.05.2013

Laikā no 12. līdz 15. martam Sabiedrības drošības organizāciju asociācijas valdes priekšsēdētāja Laila Balga piedalījās Eiropas Savienības valstu partnerības tirgū Vīnē, kuru organizēja un finansēja TRIALOG. … Lasīt vairāk

ES projekta sagatavošanas vizītē Viļņā tikās Latvijas un Lietuvas drošības jomas NVO pārstāvji

Šā gada 7. - 9.janvārī ES Leonardo da Vinci programmas projekta sagatavošanas vizītes ietvaros Sabiedrības drošības organizāciju asociācijas dalīborganizācijas Latvijas robežsargu asociācijas valdes locekle Dace Ūdre Viļņā tikās ar Lietuvas drošības jomas nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un pārrunāja Baltijas reģionālās sadarbības iespējas ES programmu projektos 2013.gadā. … Lasīt vairāk

IeM un nevalstisko organizāciju memorandu parakstījušo organizāciju sanāksmes protokols nr.17

Turpinās projektu plānošana drošības jomā

Finansējuma piesaistes NVO darbības veicināšanai drošības jomā darba grupa (vadītāja L.Balga) aktīvi iesaistījusies jaunu projektu plānošanā 2013.-2014. gadiem. … Lasīt vairāk

Drošības jomas speciālisti piedalās projektu sagatavošanā ārvalstīs

Laikā no š.g. 17. līdz 22. decembrim Finansējuma piesaistes NVO darbības veicināšanai drošības jomā darba grupas vadītāja juriste Laila Balga un Latvijas Juristu apvienības jurists Kaspars Kidals piedalījās Valsts izglītības attīstības aģentūras līdzfinansētā ES Leonardo da Vinci programmas projekta sagatavošanas vizītē Stambulā, Turcijā (līgums ar Sieviešu mikrouzņēmumu asociāciju). Abi speciālisti tikās ar Stambulas Izglītības ministrijas, SEMA – Skolotāju asociācijas un Stambulas Juristu asociācijas vadītājiem, kā arī iepazinās ar Stambulas Universitātes bibliotēkas moderno tehnoloģiju centru, kas sava projekta ietvaros nodrošina palīdzību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Vizītes rezultātā Sabiedrības drošības organizāciju asociācija un Latvijas Juristu apvienība neatkarīgi viena no otras paredz turpināt sadarbību projektos ar SEMA un Stambulas Juristu asociāciju, kuros ir iespēja iesaistīties arī citām drošības jomas organizācijām, pašvaldībām un valsts institūcijām. … Lasīt vairāk

Kārtējā Finansējuma piesaistes NVO darbības veicināšanai drošības jomā darba grupas sanāksme

Kārtējā Finansējuma piesaistes NVO darbības veicināšanai drošības jomā darba grupas sanāksme notika 2. oktobrī, kad ar Lailu Balgu, Sieviešu tiesību institūts un Sabiedrības drošības organizāciju asociācija, Daci Ūdri, Latvijas Robežsargu asociācija, Anatoliju Matjušenko, Latvijas Detektīvu un drošības dienestu federācija, Andri Melnūdri, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, un Kasparu Kidalu, Latvijas Juristu apvienība, tikās Iekšlietu ministrijas Finanšu vadības departamenta vadošie speciālisti. … Lasīt vairāk

NVO un Iekšlietu ministrija sadarbojas PROGRESS programmā

NPD / 12.09.2012

No š.g. jūlija līdz septembrim Finansējumu piesaistes NVO darbības veicināšanai drošības jomā darba grupa plānoja projektu un piesaistīja partnerus un līdzfinansējumu Eiropas Savienības programmai „Progress”, kurā tiek veicināta NVO, valsts institūciju un pašvaldību sadarbība pētījumu veikšanā un priekšlikumu sagatavošanā lēmējinstitūcijām. … Lasīt vairāk

Pieņem lēmumus, kas saistīti ar drošības jomā strādājošo NVO un finansētāju sadarbības stiprināšanu

SAODN / 26.06.2012

22. maijā sanāksmē Finansējuma piesaistes NVO darbības veicināšanai drošības jomā darba grupa – Laila Balga, Oksana Veselova, Sandra Zalcmane, Anatolijs Matjušenko, Sergejs Čerņenoks, Andris Melnūdris, Raimonds Iliško un Kaspars Kidals – pieņēma lēmumus, kas saistīti ar drošības jomā strādājošo NVO un finansētāju sadarbības stiprināšanu … Lasīt vairāk

Diskutē par Sabiedrības drošības organizāciju asociācijas paplašināšanu

NPD / 14.05.2012

24. aprīlī kārtējā Finansējuma piesaistes NVO darbības veicināšanai drošības jomā darba grupas sapulcē piedalījās Oksana Veselova no Sieviešu mikrouzņēmumu asociācijas, Anatolijs Matjušenko no Latvijas Detektīvu un drošības dienestu federācijas, Sergejs Čerņenoks no Kriminālmeklēšanas Profesionāļu Kluba, Andris Melnūdris no Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas un Raimonds Ilisko no Latvijas Juristu apvienības. … Lasīt vairāk

Informē NVO darba grupa

SAODN / 25.04.2012

Šā gada 6. martā Iekšlietu ministrijā pulcējās un sagatavoja priekšlikumus Eiropas Sociālā fonda projektu konkursam „NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana” piecu NVO pārstāvji – no Sieviešu tiesību institūta, Sieviešu mikrouzņēmumu asociācijas, Patvēruma „Drošā māja”, Latvijas Detektīvu un drošības federācijas un Kriminālmeklēšanas Profesionāļu Kluba. … Lasīt vairāk

Pieņemts lēmums drošības veicināšanas organizācijām iesaistīties ESF projekta sagatavošanā

NVO / 17.02.2012

 No 2012. gada 17. janvāra darbu atsāk darba grupa "Finansējumu piesaiste NVO darbības veicināšanai drošības jomā", kuru vada Laila Balga. Pieņemts lēmums drošības veicināšanas organizācijām iesaistīties Eiropas Sociālā fonda projekta sagatavošanā. … Lasīt vairāk

Iekšlietu ministrijā tiekas ar nevalstiskajām organizācijām

SAODN / 14.04.2010

Šodien, 14.aprīlī, Iekšlietu ministrijā (IeM) notika Sabiedrības konsultatīvā drošības padomes (SKDP) kārtējā sēde, kurā turpināja risināt iekšlietu nozarē aktuālos jautājumus.  … Lasīt vairāk

Paplašina aktīvo sadarbību ar NVO

Aizvadītajā piektdienā notikušajā Iekšlietu ministrijas (IeM) Sabiedriski konsultatīvās drošības padomes sēdē konceptuāli tika lemts par četru nevalstisko organizāciju pievienošanos NVO un IeM sadarbības memorandam. Esošās memoranda dalīborganizācijas jau veidojušas aktīvu dialogu un sadarbībā ar ministrijas speciālistiem izstrādāti ieteikumi un likumdošanas izmaiņas, ar mērķi pilnveidot iekšlietu sistēmas tiesiskos ietvarus. … Lasīt vairāk

Iekšlietu ministrija aicina pievienoties sadarbības memorandam

SAODN / 17.09.2009

Iekšlietu ministrija (IeM)  aicina ieinteresētās nevalstiskās organizācijas pievienoties ministrijas un NVO sadarbības memorandam. Šis memorands veicina Iekšlietu ministrijas un nevalstisko organizāciju kopdarbību sabiedrības drošības jomā un paredz IeM un NVO sadarbības pamatprincipus, pušu tiesības un pienākumus. Sadarbības memoranda uzdevums ir nodrošināt visaptverošu ministrijas sadarbību ar nevalstisko sektoru sabiedrības drošības politikas veicināšanā. … Lasīt vairāk

IeM un nevalstisko organizāciju memorandu parakstījušo organizāciju sanāksmes protokols nr.5

DPD / 27.07.2009

IeM un nevalstisko organizāciju memorandu parakstījušo organizāciju sanāksmes protokols nr.4