Sabiedriskās drošības konsultatīvās padomes sēdē klātesošie tika iepazīstināti ar aktualitātēm iekšlietu nozarē 2015.gadā

14.01.2016

2016.gada 14.janvārī, Iekšlietu ministrijā notika iekšlietu ministra Riharda Kozlovska vadītā Sabiedriskās drošības konsultatīvās padomes sēde, kurā Iekšlietu ministrija iepazīstināja nevalstisko organizāciju pārstāvjus ar paveikto nozarē 2015.gadā, budžeta prioritātēm, kā arī nozares aktualitātēm 2016.gadā.


Informējot par 2015.gadā paveikto, Iekšlietu ministrija akcentēja panākto valdības atbalstu jaunās darba samaksas koncepcijas ieviešanas uzsākšanai no 2016.gada janvāra, kas paredz atalgojuma palielinājumu iekšlietu nozares amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.

Klātesošie tika iepazīstināti arī ar patvēruma meklētāju jautājuma risināšanas gaitu un Rīcības plānu, kurš ietver personu atlasi un pārvietošanu, patvēruma meklētāju uzņemšanu un izmitināšanu, kā arī integrācijas pasākumus.

Savukārt Valsts policija klātesošos iepazīstināja ar Eiropas Komisijas finansēto projektu “Mazāk smagu noziegumu izmeklēšanas vienkāršošana ar mērķi sabalansēt nozieguma sabiedrisko bīstamību, radīto kaitējumu un izmeklēšanā izlietotos resursus”. Projekta ietvaros izstrādātas starptautiskas vadlīnijas, kuru secinājumu sadaļā piedāvāts vienkāršots kriminālprocesa modelis.


Ginta Prūse
Iekšlietu ministrijas
Nozares politikas departamenta
Politikas izstrādes nodaļas
vecākā referente
 

Pievienotie faili


Atpakaļ