EK piedāvā finansējumu migrācijas politikai

28.05.2013

Laikā no 12. līdz 15. martam Sabiedrības drošības organizāciju asociācijas valdes priekšsēdētāja Laila Balga piedalījās Eiropas Savienības valstu partnerības tirgū Vīnē, kuru organizēja un finansēja TRIALOG.


 

Partnerības tirgū, kurš noritēja Kardinal-König-Haus, piedalījās vairāk nekā 120 projekta vadītāju no 22 ES dalībvalstīm. Diskusijas tika organizētas darba grupās pēc pārstāvēto organizāciju iepriekš izvirzītajiem projektu mērķiem.

Latvijas pārstāve Laila Balga strādāja Dzimumu līdztiesības darba grupā un Migrācijas politikas darba grupā. Darba grupu migrācijas jautājumos vadīja Ungārijas organizācijas Hungarian Maltese Charity Service pārstāvji Péter Mujzer un Barbara Piazza-Georgi, kuri piesaistīja partnerus ne tikai no Latvijas, bet arī no Slovēnijas – Max Zimani, Global Institute Slovenia, no Rumānijas – Razvan Samoila, Romanian Forum for Refugee and Migrants, no Čehijas Cristian Popescu, Society of Citizens Assisting Migrants, un no Dānijas – Christian Hedegaard, Development Education Centre, kopprojekta sagatavošanai.

Darba grupa sagatavoja priekšlikumus projektam „SIMPATIA – Social Inclusion of Migrants: Partnership to Teach Inclusion and Acceptance”, kuru paredzēts iesniegt Eiropas Komisijai š.g. septembra konkursā.

Finanšu piesaistes darba grupas sanāksmē aprīlī SDOA vadītāja L.Balga paredz kopā ar Iekšlietu sistēmas speciālistiem un nevalstisko organizāciju vadītājiem uzsākt Latvijas priekšlikumu sagatavošanu topošajam projektam, kura izstrādes koordinēšanu uzņēmusies Ungārija.
 


Atpakaļ