Turpinās projektu plānošana drošības jomā

14.12.2012

Finansējuma piesaistes NVO darbības veicināšanai drošības jomā darba grupa (vadītāja L.Balga) aktīvi iesaistījusies jaunu projektu plānošanā 2013.-2014. gadiem.


5. novembrī darba grupa Grīziņkalnā, Rīgā tikās Latvijas Ugunsdzēsības asociācijā (valdes priekšsēdētājs I.Cēris), lai diskutētu par drošības NVO līdzdalību NVO fonda projektu konkursos, kurus izsludina Sabiedrības integrācijas fonds ar Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas un Latvijas valsts līdzfinansējumu (piešķīrums 9,9 miljoni eiro). Šajos konkursos patstāvīgi nevar piedalīties profesionālās organizācijas un arodbiedrības, tāpēc darba grupa pieņēma lēmumu veicināt profesionālo un citu organizāciju iestāšanos Sabiedrības drošības organizāciju asociācijā.

20. novembrī notika darba grupas sanāksme IeM, kurā piedalījās projektu izstrādē ieinteresēto organizāciju (Baltijas Drošības biedrības, Latvijas Drošības biznesa asociācijas, Latvijas Apvienotās policistu arodbiedrības, biedrības „Patvērums „Drošā māja”, Latvijas Detektīvu un drošības dienestu federācijas, Latvijas Robežsargu asociācijas, Sieviešu tiesību institūta un Latvijas Juristu apvienības) pārstāvji. Darba kārtībā L.Balga un D.Ūdre sniedza informāciju par Sabiedrības integrācijas fonda konkursiem, kas sākas ar 2012. gada 27. novembri, tika apspriesti jautājumi, kas saistīti ar izstrādājamo projektu veidiem (projekti Darbības atbalsta programmā un Projektu programmā) un saturu, kā arī vietējo un starptautisko partnerību veidošanu starp drošības organizācijām. Līdz 15. decembrim katram projekta partnerim bija jāiesniedz informācija par ārvalstu partneriem.

Sabiedrības drošības organizāciju asociācijas valdes priekšsēdētāja L.Balga informēja sanāksmes dalībniekus par projekta sagatavošanas vizītes pieteikumu uz Lietuvu ES Leonardo da Vinci programmā (pieaugušo profesionālā izglītība) Valsts izglītības attīstības aģentūrai, kurā Latviju pārstāvēs Latvijas Robežsargu asociācijas projektu vadītāja Dace Ūdre.

11. decembrī darba grupas sanāksmē IeM organizāciju pārstāvji bija spiesti konstatēt, ka drošības jomā strādājošo organizāciju pieredzes trūkums līdzdalības projektu sagatavošanā un partnerību veidošanā veicina šo organizāciju aktivitātes mazināšanos, NVO iestrādes pārrobežu sadarbībā ir nepietiekamas, līdz gada beigām nav iespējams NVO fonda finansētajiem projektiem piesaistīt nevienu ārvalstu sadarbības partneri, lai paaugstinātu iesniedzamo projektu kvalitāti. Darba grupa nolēma piedalīties SIF konkursā finansējuma saņemšanai Darbības atbalsta programmai, kura
1. kārtas termiņš ir 2013. gada 28. janvāris, ar iesniedzēju – Sabiedrības drošības organizāciju asociāciju, paredzot katrai dalīborganizācijai vienādu lomu un finansējumu.


Atpakaļ