Kārtējā Finansējuma piesaistes NVO darbības veicināšanai drošības jomā darba grupas sanāksme

Kārtējā Finansējuma piesaistes NVO darbības veicināšanai drošības jomā darba grupas sanāksme notika 2. oktobrī, kad ar Lailu Balgu, Sieviešu tiesību institūts un Sabiedrības drošības organizāciju asociācija, Daci Ūdri, Latvijas Robežsargu asociācija, Anatoliju Matjušenko, Latvijas Detektīvu un drošības dienestu federācija, Andri Melnūdri, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, un Kasparu Kidalu, Latvijas Juristu apvienība, tikās Iekšlietu ministrijas Finanšu vadības departamenta vadošie speciālisti.


Darba grupa saņēma Finanšu vadības departamenta direktora Artūra Bērziņa, Budžeta nodaļas vadītājas Ilgas Verčinas un Projekta kontroles nodaļas vadītājas Baibas Balodes padziļinātus skaidrojumus par valsts drošības sistēmas institūciju iespējām piesaistīt Latvijas un ārvalstu finansējumu saviem projektiem (sk. foto). Finanšu speciālistu plašās zināšanas, pozitīvā attieksme un inovatīvie ieteikumi var kļūt par pamatu drošības jomā strādājošo NVO sadarbībai ar visām drošības struktūrām gan tādu IeM apstiprinātu ES programmu kā „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” un „Leonardo da Vinci” projektos, gan iekļaušanos ar atbilstošu pamatojumu jaunās ES programmās, tādās kā „Progress”, „Eiropa Pilsoņiem”, „Grundtvig” u.c., EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu programmās un Ziemeļvalstu fondu programmās, tādās kā „Nordplus” u.c.

Lai veicinātu IeM un drošības struktūru vajadzību apzināšanu, partnerību veidošanu ar NVO un interesi par finanšu piesaisti ar projektiem, Darba grupa pieņēma lēmumu 2012. gada novembra sanāksmē tikties ar šo struktūru vadītājiem un projektu speciālistiem. Bez tam Sabiedrības drošības organizāciju asociācija apstiprināja kā savu pārstāvi Daci Ūdri Leonardo da Vinci Daudzpusējā projekta sagatavošanas vizītei uz Viļņu, Lietuvu, 2013. gada janvārī.
 


Atpakaļ