NVO un Iekšlietu ministrija sadarbojas PROGRESS programmā

12.09.2012

No š.g. jūlija līdz septembrim Finansējumu piesaistes NVO darbības veicināšanai drošības jomā darba grupa plānoja projektu un piesaistīja partnerus un līdzfinansējumu Eiropas Savienības programmai „Progress”, kurā tiek veicināta NVO, valsts institūciju un pašvaldību sadarbība pētījumu veikšanā un priekšlikumu sagatavošanā lēmējinstitūcijām.


11.septembrī Sieviešu tiesību institūts kā projekta koordinators tika nosūtījis Eiropas Komisijai Briselē projekta pieteikumu „Partnerība demogrāfiskām un sociālām pārmaiņām” (Partnership For Demographic And Societal Change).

Projekta mērķis ir laikā no 2013. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim piecu ES valstu – Latvijas, Lietuvas, Kipras, Itālijas un Īrijas 12 valsts, privāto un nevalstisko organizāciju partnerībā veicināt pozitīvas izmaiņas demogrāfiskajā un sociālajā vidē, risinot problēmas, kas saistītas ar tādiem sociālajiem apstākļiem kā izglītības trūkums, zema nodarbinātība, neatbilstoša veselība, vardarbība ģimenē, cilvēktirdzniecība, emigrācija un imigrācija, un cilvēktiesību ierobežošana, un nodrošināt izmaiņas partnervalstu un ES likumdošanā minēto sociālo apstākļu novēršanai un demogrāfiskās situācijas uzlabošanai.

Projektam piesaistīti partneri no IeM – NVO darba grupas LR Iekšlietu ministrija, Sabiedrības drošības organizāciju asociācija, Latvijas Juristu apvienība un biedrība „Patvērums „Drošā māja”. Papildus projektā no Latvijas iesaistījusies LR Labklājības ministrijas Nodarbinātības valsts aģentūra, Latvijas Universitāte (LU Bibliotēka) un Varakļānu novada pašvaldība. Noslēgtas sadarbības vienošanās ar Ortelles pašvaldību (Lečē, Itālijā), Seno helēņu civilizācijas draugu apvienību „Elefsis” (Nikozijā, Kiprā), Lietuvas Multiplās sklerozes apvienību un Sieviešu informācijas centru (Viļņā, Lietuvā) un NVO „Ziemeļrietumu sievietes” (Ballinā, Īrijā).

Projekta budžets 36 mēnešiem plānots EUR 377110,00 apmērā, kam partneri paredz nodrošināt līdzfinansējumu EUR 75422,00 (20%).

Pielikumā projekta kopsavilkums angliski


Atpakaļ