Pieņem lēmumus, kas saistīti ar drošības jomā strādājošo NVO un finansētāju sadarbības stiprināšanu

26.06.2012

22. maijā sanāksmē Finansējuma piesaistes NVO darbības veicināšanai drošības jomā darba grupa – Laila Balga, Oksana Veselova, Sandra Zalcmane, Anatolijs Matjušenko, Sergejs Čerņenoks, Andris Melnūdris, Raimonds Iliško un Kaspars Kidals – pieņēma lēmumus, kas saistīti ar drošības jomā strādājošo NVO un finansētāju sadarbības stiprināšanu


Pirmkārt, sagatavoties 2012. gada rudens projektu konkursiem Norvēģijas finanšu instrumentos/ Sabiedrības integrācijas fondā, izpētot problēmas drošības un sociālo jautājumu risināšanā, apzinot katras organizācijas resursus un izstrādājot ilgtermiņa plānu.

Otrkārt, paaugstināt drošības NVO līdzfinansējumu kapacitāti sadarbībā ar valsts institūcijām un pašvaldībām, iekļaujoties 2013. gada budžeta plānošanas procesā.

Darba grupa akceptēja nepieciešamību š.g. jūnijā tikties ar Iekšlietu ministrijas speciālistiem, lai kopīgi diskutētu par līdzfinansējumu NVO projektiem un vajadzībām drošības un sociālajās jomās, kuras iekļaujamas turpmākajos projektos.
 


Atpakaļ