Diskutē par Sabiedrības drošības organizāciju asociācijas paplašināšanu

14.05.2012

24. aprīlī kārtējā Finansējuma piesaistes NVO darbības veicināšanai drošības jomā darba grupas sapulcē piedalījās Oksana Veselova no Sieviešu mikrouzņēmumu asociācijas, Anatolijs Matjušenko no Latvijas Detektīvu un drošības dienestu federācijas, Sergejs Čerņenoks no Kriminālmeklēšanas Profesionāļu Kluba, Andris Melnūdris no Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas un Raimonds Ilisko no Latvijas Juristu apvienības.


Darba grupas vadītāja Laila Balga (Sieviešu tiesību institūts) iepazīstināja klātesošos ar Eiropas Sociālā fonda projekta sagatavošanas procesu un projekta partneru pārstāvjiem A.Matjušenko un S.Čerņenokam izsniedza skaiti iesietu pirmā sadarbības projekta eksemplāru. Sabiedrības integrācijas fonda atbilde par konkursa rezultātiem sagaidāma š.g. jūnija beigās.

Darba grupa izdiskutēja jautājumu par Sabiedrības drošības organizāciju asociācijas paplašināšanu nolūkā piesaistīt lielāku finansējumu organizācijām, kuras vēlas stiprināt savu darbību un risināt drošības problēmas ar projektu palīdzību. Sabiedrības drošības asociācija – SDOA – tika reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 2012. gada
13. martā, lai drošības organizācijas varētu piedalīties ESF/SIF projektu konkursā par NVO kapacitātes stiprināšanu. SDOA var iestāties jebkura juridiska persona, kas ieinteresēta visa veida drošības un tiesībsargājošas darbības attīstīšanā.

L.Balga informēja dalībniekus par STI iestrādēm Latvijas – Šveices projektā „Senioru ceļš” 2011.-2012. gados saistībā ar senioru psiholoģisko, juridisko, finansiālo un tehnisko drošību, ar pašaizsardzības iespējām pret vardarbību un ar kaimiņu informētību. STI savā projektā veiksmīgi sadarbojas ar Valsts policijas speciālistiem Rucavas, Nīcas, Talsu, Alojas un Pļaviņu novados, ar AS „Air Baltic Cooperation”, Latvijas Atslēgmeistaru brālības, Rīgas aktīvo senioru alianses un Garkalnes novada domes speciālistiem.

Darba grupa, ņemot vērā informāciju par jauna Latvijas – Norvēģijas finanšu instrumentu projektu cikla atvēršanu 2012.-2016. gadiem, nolēma uzsākt drošības veicināšanas projektu plānošanu divos virzienos: 1) NVO kapacitātes un darbības stiprināšanu; 2) pasākumu attīstīšanu drošības un tiesībsargājošo organizāciju mērķa grupu izglītošanai un sociālai aizsardzībai. Nākošā darba grupas sēde no tiks 22. maijā plkst. 10.00 IeM telpās.


Atpakaļ