25.04.2012

Šā gada 6. martā Iekšlietu ministrijā pulcējās un sagatavoja priekšlikumus Eiropas Sociālā fonda projektu konkursam „NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana” piecu NVO pārstāvji – no Sieviešu tiesību institūta, Sieviešu mikrouzņēmumu asociācijas, Patvēruma „Drošā māja”, Latvijas Detektīvu un drošības federācijas un Kriminālmeklēšanas Profesionāļu Kluba.


Ar mērķi regulāri piedalīties Latvijas un starptautiskajos projektu konkursos tiesībsargājošo un drošības NVO stiprināšanai, 13. martā LR UR tika reģistrēta biedrība „Sabiedrības drošības organizāciju asociācija”, kurā var iestāties juridiskās personas. Jaunā asociācija paredz veidot partnerības ar visām NVO, pašvaldībām un valsts institūcijām, kuras darbojas drošības stiprināšanas jomā. Kontakti: Oksana Veselova, tel. 29664063, asociācija@latnet.lv

28. martā Sabiedrības drošības organizāciju asociācija partnerībā ar 4 drošības NVO iesniedza Sabiedrības integrācijas fondā projekta pieteikumu „NVO līdzdalība – drošības un tiesiskuma pamats”, kura finansējums paredzams no ESF. Aicinām iepazīties ar projekta kopsavilkumu!

 


Atpakaļ