Iekšlietu ministrijā tiekas ar nevalstiskajām organizācijām

14.04.2010

Šodien, 14.aprīlī, Iekšlietu ministrijā (IeM) notika Sabiedrības konsultatīvā drošības padomes (SKDP) kārtējā sēde, kurā turpināja risināt iekšlietu nozarē aktuālos jautājumus. 


Sēdes laikā padomes locekļiem IeM nodeva izskatīšanai izstrādāto  Sadarbības līguma projektu, kurā noteikta detektīvu un policijas savstarpējās sadarbības formas.

Jau vēstīts, ka SKDP sēdē šā gada 25.februārī tika lemts izstrādāt normatīvo bāzi uz kuru balstīt policijas un detektīvu sadarbību, jo galvenais mērķis detektīvu un policijas sadarbībai ir padarīt efektīvāku noziegumu izmeklēšanas procesu. Kā liecina prakse, ir situācijas, kad privātdetektīvu rīcībā ir tā informācija, kas nepieciešama izmeklētājam.

Tāpat sēdes laikā tika meklēti risinājumi elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras zādzību novēršanā, apspriesta nepieciešamība pēc jauniem darbības virzieniem, kas būtu jārisina saistībā ar sabiedrības drošības un kārtības nodrošināšanu. Visbeidzot sēdes dalībnieki lēma par jauno dalībnieku uzņemšanu SKDP un turpmāko padomes darba vīziju.

SKDP izveidota lai realizētu Iekšlietu ministrijas sadarbību ar NVO. Pamats pastāvīgās sadarbības mehānismam ar nevalstisko sektoru iekšlietu nozares politikas veidošanā un ieviešanā ir 2007.gada 8.novembrī noslēgtais sadarbības memorands. SKDP vada iekšlietu ministre un tajā kā pastāvīgi locekļi ir pārstāvētas sešas NVO un rotācijas kārtībā trīs citas no memorandu parakstījušām NVO. Esošās memoranda dalīborganizācijas jau veidojušas aktīvu dialogu un sadarbībā ar ministrijas speciālistiem izstrādāti ieteikumi un likumdošanas izmaiņas, ar mērķi pilnveidot iekšlietu sistēmas tiesiskos ietvarus.

Sagatavoja:
Sintija Virse
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363, Mob.tālr.: 26368442, sintija.virse@iem.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ