Paplašina aktīvo sadarbību ar NVO

02.11.2009

Aizvadītajā piektdienā notikušajā Iekšlietu ministrijas (IeM) Sabiedriski konsultatīvās drošības padomes sēdē konceptuāli tika lemts par četru nevalstisko organizāciju pievienošanos NVO un IeM sadarbības memorandam. Esošās memoranda dalīborganizācijas jau veidojušas aktīvu dialogu un sadarbībā ar ministrijas speciālistiem izstrādāti ieteikumi un likumdošanas izmaiņas, ar mērķi pilnveidot iekšlietu sistēmas tiesiskos ietvarus.

“Man bija pilnīgi skaidrs, ka mums nepieciešams arī NVO skatījums uz norisēm iekšlietu sistēmā. Esmu gandarīta, ka sadarbība bijusi ļoti konstruktīva, precīza un lietišķa, NVO pārstāvjiem gatavojot savus priekšlikumus un rosinot idejas turpmākajai sadarbībai,” sacīja Iekšlietu ministre Linda Mūrniece.

Interesi pievienoties 2007.gada 8.novembra “Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandam” izteikušas biedrība “Latvijas interneta asociācija”, Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS, Latvijas Automoto biedrība un Sieviešu tiesību institūts.

“Ceru, ka  jaunās memoranda dalīborganziācijas dos pienesumu kopējā iekšlietu sistēmas darbā akcentējot atšķirīgo redzējumu un savus specifiskos saskares punktus ar mūsu dienestu ikdienas darbu. Rosinu uz produktīvu un pragmatisku sadarbību visu ieinteresēto NVO pārstāvjus.” pauda L.Mūrniece.

Memorands ir kā pamats pastāvīgās sadarbības mehānismam ar NVO iekšlietu nozares politikas veidošanā un ieviešanā. Memoranda īstenošanas ietvaros ministrijā  izveidota Iekšlietu ministrijas Sabiedrības konsultatīvā drošības padome (SKDP). Padomi vada iekšlietu ministre un tajā kā pastāvīgi locekļi ir pārstāvētas sešas NVO un rotācijas kārtībā trīs citas no memorandu parakstījušām NVO. Konkrētu jautājumu apspriešanai padomes sēdēs tiek pieaicināti IeM padotības iestāžu vadītāji un pārstāvji, kuru viedoklis sekmē padomē diskutēto problēmu skaidrojumu un to risinājumu meklēšanu. Padomē tiek diskutēts par dažādu normatīvo aktu nepilnībām un to iespējamo novēršanu.

Mareks Matisons

Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas Pārvaldes vecākais referents
Tālr.: 67219213, Mob.tālr.: 28698184, mareks.matisons@iem.gov.lv
www.iem.gov.lv; twitter.com/IeM_gov_lv  


Atpakaļ