gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Iekšlietu ministrija aicina pievienoties sadarbības memorandam

17.09.2009

Iekšlietu ministrija (IeM)  aicina ieinteresētās nevalstiskās organizācijas pievienoties ministrijas un NVO sadarbības memorandam. Šis memorands veicina Iekšlietu ministrijas un nevalstisko organizāciju kopdarbību sabiedrības drošības jomā un paredz IeM un NVO sadarbības pamatprincipus, pušu tiesības un pienākumus. Sadarbības memoranda uzdevums ir nodrošināt visaptverošu ministrijas sadarbību ar nevalstisko sektoru sabiedrības drošības politikas veicināšanā.


Memorands kopš 2007.gada 8.novembra ir kā pamats pastāvīgās sadarbības mehānismam ar NVO iekšlietu nozares politikas veidošanā un ieviešanā. Memoranda īstenošanas ietvaros ministrijā  izveidota Iekšlietu ministrijas Sabiedrības konsultatīvā drošības padome (SKDP). Padomi vada iekšlietu ministre un tajā kā pastāvīgi locekļi ir pārstāvētas sešas NVO un rotācijas kārtībā trīs citas no memorandu parakstījušām NVO.

Konkrētu jautājumu apspriešanai padomes sēdēs tiek pieaicināti IeM padotības iestāžu vadītāji un pārstāvji, kuru viedoklis sekmē padomē diskutēto problēmu skaidrojumu un to risinājumu meklēšanu. Padomē tiek diskutēts par dažādu normatīvo aktu nepilnībām un to iespējamo novēršanu. Piemēram, tiek apspriesti NVO priekšlikumi par nepieciešamajiem grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, „Apsardzes darbības likumā”, „Detektīvdarbības likumā”, „Publisko iepirkumu likumā” un citos iekšlietu politiku regulējošajos normatīvajos aktos. Informācija par attiecīgo konsultāciju veikšanu, kā arī attiecīgo NVO atbalstu ministrijas virzīto tiesību aktu projektiem, noteiktajā kārtībā tiek norādīta šos projektus pavadošajās anotācijās un paskaidrojuma rakstos.

Mareks Matisons

Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas Pārvaldes vecākais referents
Tālr.: 67219213, Mob.tālr.: 28698184, mareks.matisons@iem.gov.lv
www.iem.gov.lv; twitter.com/IeM_gov_lv  


Atpakaļ