IeM un nevalstisko organizāciju memorandu parakstījušo organizāciju sanāksmes protokols nr.1

23.07.2008


Iekšlietu ministrijas un nevalstisko organizāciju memorandu parakstījušo organizāciju sanāksmes

PROTOKOLS Nr.1


2008.gada 23.jūlijs, plkst.11.00
(Čiekurkalna 1.līnija 1, 2.korpuss)


Tikšanās dalībnieki

Valsts sekretāra vietnieks Raimonds Bluķis
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta direktora vietniece Laura Karnīte
Latvijas Drošības biznesa asociācijas prezidents Jānis Zeps
Latvijas Komercbanku asociācijas Drošības komitejas priekšsēdētājs Vitālijs Aņiko
Latvijas Apdrošinātāju asociācijas Drošības komisijas priekšsēdētājas vietnieks Igors Bobirs
Latvijas Atslēgmeistaru brālības prezidents Igors Anševičs
Latvijas Kriminālmeklēšanas profesionāļu kluba prezidents Sergejs Čerņenoks
Latvijas Robežsargu asociācijas valdes loceklis Jānis Vidriķis
Latvijas policistu biedrības valdes priekšsēdētājs Agris Sūna
Latvijas Apvienotās policistu arodbiedrības viceprezidents Guntis Zēvalds
Neatkarīgās policistu arodbiedrības priekšsēdētājs Armands Augustāns
Bezvēsts pazudušo bērnu meklēšanas biedrības pārstāvis Dāvis Bojārs
Biedrības Latvijas Sarkanais Krusts ģenerālsekretārs Valdis Nagobads
Biedrība „Patvērums „Drošās mājas”” valdes loceklis Alvis Šķenders
Latvijas Detektīvu un drošības dienestu federācijas izpilddirektors Gundars Loba
Resursu centrs sievietēm „Marta” projektu vadītāja Nikola Dzina

Sanāksmes norise:

1.    L.Karnīte ziņo par Sabiedrības konsultatīvās drošības padomes (turpmāk - padome) nolikumu un tā apstiprināšanu.
2.    Sabiedriskās organizācijas, kas pievienojušās Iekšlietu ministrijas un nevalstisko organizāciju memorandam (turpmāk – memorands) pēc 2007.gada 8.novembra, izvirza par padomes locekļu kandidātiem:
2.1. Latvijas Apvienotās policistu arodbiedrības viceprezidentu Gunti Zēvaldu;
2.2. Biedrības „Patvērums „Drošās mājas”” valdes locekli Alvi Šķenderu;
2.3 Latvijas Detektīvu un drošības dienestu federācijas izpilddirektoru Gundaru Lobu.
3. Memorandu parakstījušās organizācijas izvirza par padomes priekšsēdētāja vietnieku Latvijas Drošības biznesa asociācijas prezidentu Jāni Zepu.
4. Diskusija par padomes darba grupu izveidi un izskatāmo jautājumu loku.

NOLĒMA

1. Iesniegt iekšlietu ministram apstiprināšanai šādu Iekšlietu ministrijas Sabiedrības konsultatīvās drošības padomes sastāvu:
Padomes priekšsēdētājs – Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds Bluķis
Padomes priekšsēdētāja vietnieks – Latvijas Drošības biznesa asociācijas prezidents Jānis Zeps
Padomes locekļi:
Padomes sekretāre - Preses un sabiedrisko attiecību departamenta direktora vietniece Laura Karnīte
Plānošanas, koordinācijas un kontroles departamenta Sabiedriskās kārtības un drošības jautājumu koordinācijas nodaļas vecākā referente Inga Akmentiņa
Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas valdes priekšsēdētājs Ilgvars Cēris
Latvijas Komercbanku asociācijas Drošības komitejas priekšsēdētājs Vitālijs Aņiko
Latvijas Apdrošinātāju asociācijas Drošības komisijas priekšsēdētāja Andra Bērziņa
Latvijas Atslēgmeistaru brālības prezidents Igors Anševičs
Kriminālmeklēšanas profesionāļu kluba prezidents Sergejs Čerņenoks
Latvijas Apvienotās policistu arodbiedrības viceprezidents Guntis Zēvalds
Biedrības „Patvērums „Drošās mājas”” valdes loceklis Alvis Šķenders
Latvijas Detektīvu un drošības dienestu federācijas izpilddirektors Gundars Loba

2. Izveidot pie padomes šādas darba grupas:
2.1. Apsardze un detektīvdarbība;
2.2. Ugunsdrošība un civilā aizsardzība;
2.3. Tehnoloģiskā attīstība un inovācijas;
2.4. Finansējuma piesaiste NVO darbības veicināšanai iekšlietu jomā;
2.5. Personas drošība un aizsardzība (vardarbība ģimenē, bērnu drošība, cilvēku tirdzniecības novēršana);
2.6. Apdrošināšanas jautājumi;
2.7. Bijušo un esošo iekšlietu sistēmas darbinieku sociālo apstākļu uzlabošana, kvalifikācijas celšana.

3.    Memorandu parakstījušajām organizācijām līdz 2008.gada 1.septembrim elektroniski informēt padomes sekretariātu (laura.karnite@iem.gov.lv) par to, kurās darba grupās organizācija vēlas darboties, un deleģēt pārstāvjus.
4.    Padomes sekretariātam līdz 15.septembrim apkopot organizāciju iesniegtos priekšlikumus.
5.    Padomes sanāksmi organizēt 2008.gada oktobra sākumā.

Valsts sekretāra vietnieks                         R.Bluķis

Protokolēja                                    L.Karnīte

 

 


Atpakaļ