Paraksta sadarbības memorandu ar drošības biznesa organizācijām

08.11.2007

Iekšlietu ministrija un apsardzes un drošības biznesu pārstāvošās nevalstiskās organizācijas ceturtdien, 8.novembrī, parakstīja Sadarbības memorandu, kura mērķis ir veicināt Iekšlietu ministrijas un nevalstisko organizāciju sadarbību sabiedrības drošības jomā.


Memorandu atbalstīja biedrība “Latvijas Drošības biznesa asociācija”, Latvijas Komercbanku asociācijas Drošības komiteja, Latvijas Apdrošinātāju asociācijas Drošības komiteja, Latvijas Atslēgmeistaru brālība, Latvijas Ugunsdzēsības asociācija un Kriminālmeklēšanas profesionāļu klubs, taču tas būs atvērts parakstīšanai arī citām nevalstiskajām organizācijām.

Iekšlietu ministrijas vārdā memorandu parakstīja valsts sekretāra vietnieks Raimonds Bluķis. Viņš norādīja, ka sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām ir būtisks priekšnoteikums caurredzamam un demokrātiskam lēmumu pieņemšanas procesam valsts pārvaldē. „Apsardzes un drošības biznesa struktūras ir viens no posmiem sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā un tiesībaizsardzības iestāžu partneris šajā darbā,” sacīja valsts sekretāra vietnieks, uzsverot, ka tāpēc ir svarīgi, lai gan valsts, gan privātās drošības struktūras strādātu vienota mērķa vārdā un pēc vienādiem principiem.
 
Savukārt Latvijas Drošības biznesa asociācijas prezidents Aivars Dombrovskis norādīja, ka memorands „mums, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, uzliek pienākumu un dod tiesības savu darbu veltīt sabiedrības drošības veicināšanai, drošības un apsardzes uzņēmējdarbības vides sakārtošanai – analizējot un pilnveidojot normatīvos aktus, piedalīties drošības politikas plānošanas dokumentu izstrādes darba grupu darbā un ierosināt jaunas iniciatīvas valsts pārvaldes uzlabošanai drošības jomā”. Viņš pauda cerību, ka „sadarbībā radīsim pamatu valsts sabiedrības drošības attīstībai un politikas veicināšanai”.
 
Jau vēstīts, ka sadarbības memoranda mērķis ir veicināt sabiedrības drošības kā valsts pamatelementa attīstību, nodrošinot sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā, atbalstīt sociālās stabilitātes nodrošināšanai nepieciešamo interešu līdzsvarošanu, sekmējot efektīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu valsts pārvaldi. Memorands nosaka pušu sadarbības principus, tiesības un pienākumus.
 
Puses, deleģējot savus pārstāvjus, ne retāk kā reizi ceturksnī kopīgi apspriedīs memoranda izpildes gaitu un izskatīs jautājumus, kas saistīti ar sadarbības turpmāku veicināšanu.
 
Reizi pusgadā memorands tiks atvērts parakstīšanai jauniem dalībniekiem.
 
Par memoranda parakstīšanu iekšlietu ministrs Ivars Godmanis un apsardzes un drošības biznesa sabiedrisko organizāciju pārstāvji vienojās šā gada 9.augustā.

Sagatavoja:
Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja

Atpakaļ