Ministru kabineta noteikumu projekts ,,Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.675 „Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā”

PMLP / 25.11.2014

Normatīvo aktu projektu datubāze

Šeit Jūs varat iepazīties ar Iekšlietu ministrijas izstrādāto normatīvo aktu projektu virzību. … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts ,,Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.161 „Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību””

IEM / 20.10.2014

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1012 “Šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un gāzes pistoļu (revolveru) vienotās uzskaites kārtība””

VP / 10.09.2014

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.80 “Noteikumi par ieroču un munīcijas aprites un prasmju rīkoties ar ieroci kvalifikācijas pārbaudījuma pieņemšanas kārtību””

VP / 10.09.2014

Likumprojekts „Grozījums likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem””

VP / 10.09.2014

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”

PMLP / 27.08.2014

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par pirotehnisko izstrādājumu drošuma pamatprasībām un atbilstības novērtēšanu, pirotehnisko izstrādājumu marķēšanas un reģistrēšanas kārtība”

VP / 13.08.2014

Likumprojekts ,,Patvēruma likums"

PMLP / 30.07.2014

Likumprojekts ,,Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par iedzīvotāju reģistrā iekļauto datu apmaiņu”

IEM / 08.07.2014

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1034 „Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem””

PMLP / 17.06.2014

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.271 „Noteikumi par izsaucēja – izsaucošās elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāja galiekārtas – atrašanās vietas datu noteikšanu, apstrādi, uzturēšanu un nodošanu”

IeM IC / 10.06.2014

Grozījumi Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā

VP / 10.06.2014

Likumprojekts „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs / 02.06.2014

Oficiālās elektroniskās adreses likums

PMLP / 02.06.2014

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par apsardzes sertifikātu izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru”

VP / 20.05.2014

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā”

VP / 30.04.2014

Likumprojekts „Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums”

VUGD / 30.04.2014

Ministru kabineta noteikumu projekts „Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi”

VP / 26.03.2014

Ministru kabineta noteikumu projekts ,,Kārtība un apjoms, kādā iesniedzamas ziņas Sodu reģistram un izsniedzamas Sodu reģistrā iekļautās ziņas”

IEM / 18.03.2014