Likumprojekts „Grozījumi Apsardzes darbības likumā”

VP / 06.04.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi”

PMLP / 06.04.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21.februāra noteikumos Nr. 134 „Personu apliecinošu dokumentu noteikumi””

PMLP / 23.03.2016

Likumprojekts „Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā”

PMLP / 23.03.2016

Likumprojekts “Grozījums Nacionālās drošības likumā”

IEM / 23.03.2016

Likumprojekts “Grozījums Krimināllikumā”

IEM / 23.03.2016

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centram „Mucenieki”, „Jaunceltnes – 2”, Muceniekos, Ropažu novadā”

NVA / 24.02.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.675 “Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā””

PMLP / 24.02.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par tādas personas pārvietošanas dokumenta paraugu, kurai piešķirta pagaidu aizsardzība, pārvietošanas dokumenta izsniegšanas kārtību un apmaiņai starp dalībvalstīm nepieciešamās informācijas apjomu”

PMLP / 10.02.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem””

PMLP / 03.02.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.378 “Noteikumi par Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu””

PMLP / 03.02.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1194 “Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību””

PMLP / 03.02.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.131 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība""

PMLP / 02.02.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.130 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība""

PMLP / 02.02.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.225 "Noteikumi par Iedzīvotāju reģistra pirmuzskaites veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību""

PMLP / 02.02.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Patvēruma meklētāju reģistra noteikumi”

PMLP / 27.01.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par patvēruma meklētāja, bēgļa un personas, kurai piešķirts alternatīvais statuss, iesnieguma par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumu un iesnieguma par ienākumiem veidlapu paraugiem”

PMLP / 12.01.2016

Normatīvo aktu projektu datubāze

Šeit Jūs varat iepazīties ar Iekšlietu ministrijas izstrādāto normatīvo aktu projektu virzību. … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumos Nr.584 „Valsts policijas koledžas nolikums””

VP / 23.12.2015

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.210 "Noteikumi par pabalstu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss""

PMLP / 17.12.2015