Koncepcijas projekts “Fizisko personu reģistra koncepcija”

PMLP / 18.02.2015

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par kārtību, kādā Valsts policija anulē transportlīdzeklim atļauju piedalīties ceļu satiksmē”

VP / 21.01.2015

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 „Uzturēšanās atļauju noteikumi””

PMLP / 21.01.2015

Likumprojekts “Pasažieru datu apstrādes likums”

IEM / 21.01.2015

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""

IEM / 21.01.2015

Likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa likumā”

IEM / 14.01.2015

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.februāra noteikumos Nr.61 „Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus””

VUGD / 07.01.2015

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.735 “Kārtība, kādā personas tiek ievietotas un turētas pagaidu turēšanas vietās, un prasības šādu vietu aprīkošanai””

VP / 07.01.2015

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 11.aprīļa noteikumos Nr.289 “Noteikumi par īslaicīgās aizturēšanas vietas kamerā glabāšanai atļauto priekšmetu sarakstu””

VP / 07.01.2015

Likumprojekts „Grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā”

VP / 07.01.2015

Likumprojekts “Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likums”

IEM / 08.12.2014

Ministru kabineta noteikumu projekts „Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas kārtība”

VP / 03.12.2014

Likumprojekts ,,Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā”

VRS / 03.12.2014

Ministru kabineta noteikumu projekts ,,Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.675 „Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā”

PMLP / 25.11.2014

Normatīvo aktu projektu datubāze

Šeit Jūs varat iepazīties ar Iekšlietu ministrijas izstrādāto normatīvo aktu projektu virzību. … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts ,,Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.161 „Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību””

IEM / 20.10.2014

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1012 “Šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un gāzes pistoļu (revolveru) vienotās uzskaites kārtība””

VP / 10.09.2014

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.80 “Noteikumi par ieroču un munīcijas aprites un prasmju rīkoties ar ieroci kvalifikācijas pārbaudījuma pieņemšanas kārtību””

VP / 10.09.2014

Likumprojekts „Grozījums likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem””

VP / 10.09.2014

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”

PMLP / 27.08.2014