Likumprojekts “Grozījums Krimināllikumā”

IEM / 23.03.2016

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centram „Mucenieki”, „Jaunceltnes – 2”, Muceniekos, Ropažu novadā”

NVA / 24.02.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.675 “Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā””

PMLP / 24.02.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par tādas personas pārvietošanas dokumenta paraugu, kurai piešķirta pagaidu aizsardzība, pārvietošanas dokumenta izsniegšanas kārtību un apmaiņai starp dalībvalstīm nepieciešamās informācijas apjomu”

PMLP / 10.02.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem””

PMLP / 03.02.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.378 “Noteikumi par Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu””

PMLP / 03.02.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1194 “Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību””

PMLP / 03.02.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.131 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība""

PMLP / 02.02.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.130 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība""

PMLP / 02.02.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.225 "Noteikumi par Iedzīvotāju reģistra pirmuzskaites veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību""

PMLP / 02.02.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Patvēruma meklētāju reģistra noteikumi”

PMLP / 27.01.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par patvēruma meklētāja, bēgļa un personas, kurai piešķirts alternatīvais statuss, iesnieguma par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumu un iesnieguma par ienākumiem veidlapu paraugiem”

PMLP / 12.01.2016

Normatīvo aktu projektu datubāze

Šeit Jūs varat iepazīties ar Iekšlietu ministrijas izstrādāto normatīvo aktu projektu virzību. … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumos Nr.584 „Valsts policijas koledžas nolikums””

VP / 23.12.2015

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.210 "Noteikumi par pabalstu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss""

PMLP / 17.12.2015

Konceptuālais ziņojums par imigrācijas politiku

PMLP / 16.12.2015

Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslai”

RS / 23.11.2015

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21. jūnija noteikumos Nr.568 „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām””

IEM / 13.10.2015

Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā”

IEM / 13.10.2015

Likumprojekts “Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā”

IEM / 13.10.2015