Likumprojekts „Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā”

IEM / 16.09.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru”

IEM / 16.09.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 20. augusta noteikumos Nr. 619 „Kontrolpirkuma veikšanas kārtība””

VP / 07.09.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.369 „Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas noteikumi””

PMLP / 07.09.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr.296 “Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmas noteikumi””

IEM / 17.08.2016

Likumprojekts „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

VP / 17.08.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanas kārtību”

PMLP / 17.08.2016

Likumprojekts „Grozījumi Patvēruma likumā”

PMLP / 09.08.2016

Likumprojekts „Grozījumi DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likumā”

IEM / 03.08.2016

Likumprojekts „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”

VP / 20.07.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.marta noteikumos Nr.214 „Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu glabāšanas, realizācijas, iegādāšanās, pārnēsāšanas, pārvadāšanas, ražošanas, demonstrēšanas (izmantošanas), kā arī komercizstāžu rīkošanas un pirotehnisko pakalpojumu sniegšanas noteikumi””

VP / 20.07.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.720 „Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietas reģistrāciju””

PMLP / 08.07.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.502 „Kārtība, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) un Valsts policijas atļaujas komercdarbībai ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem un maksājama valsts nodeva””

VP / 22.06.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Higiēnas prasības īslaicīgās aizturēšanas vietām”

VP / 22.06.2016

Likumprojekts „Grozījumi Imigrācijas likumā”

PMLP / 17.05.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 „Uzturēšanās atļauju noteikumi””

PMLP / 17.05.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par uzturēšanas normām, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču apjomu Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās izmitinātajam patvēruma meklētājam un Valsts robežsardzes izmitināšanas centrā ievietotajam ārzemniekam”

RS / 16.05.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.676 „Vīzu noteikumi””

PMLP / 11.05.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.552 „Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība””

PMLP / 11.05.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par pabalstu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss”

PMLP / 13.04.2016