Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.903 “Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis””

VP / 03.06.2015

Ministru kabineta noteikumu projekts “Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmas noteikumi”

IEM / 27.05.2015

Likumprojekts “Grozījumi Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumā”

IEM / 20.05.2015

Ministru kabineta noteikumu projekts “Sprāgstvielu drošuma noteikumi”

IEM / 20.05.2015

Likumprojekts „Grozījums Imigrācijas likumā”

RS / 20.05.2015

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumos Nr.435 „Noteikumi par izmitināšanas centra iekārtošanas un aprīkošanas prasībām””

RS / 17.04.2015

Likumprojekts “Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā”

PMLP / 15.04.2015

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.134 “Personu apliecinošu dokumentu noteikumi””

PMLP / 15.04.2015

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.130 „Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība””

PMLP / 01.04.2015

Likumprojekts „Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā”

VP / 25.03.2015

Likumprojekts „Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā”

VP / 25.03.2015

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par policiju””

VP / 04.03.2015

Koncepcijas projekts “Fizisko personu reģistra koncepcija”

PMLP / 18.02.2015

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par kārtību, kādā Valsts policija anulē transportlīdzeklim atļauju piedalīties ceļu satiksmē”

VP / 21.01.2015

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 „Uzturēšanās atļauju noteikumi””

PMLP / 21.01.2015

Likumprojekts “Pasažieru datu apstrādes likums”

IEM / 21.01.2015

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""

IEM / 21.01.2015

Likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa likumā”

IEM / 14.01.2015

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.februāra noteikumos Nr.61 „Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus””

VUGD / 07.01.2015

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.735 “Kārtība, kādā personas tiek ievietotas un turētas pagaidu turēšanas vietās, un prasības šādu vietu aprīkošanai””

VP / 07.01.2015