Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 21.februāra noteikumos Nr.133 „Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu””

PMLP / 20.12.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 704 „Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm””

VRS / 14.12.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra un patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu iekārtošanu un aprīkošanu”

VRS / 06.12.2016

Likumprojekts „Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā”

PMLP / 30.11.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1001 „Naturalizācijas iesnieguma pieņemšanas un izskatīšanas kārtība””

PMLP / 30.11.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.973 „Noteikumi par latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanas pārbaudi””

PMLP / 30.11.2016

Likumprojekts „Fizisko personu reģistra likums”

PMLP / 30.11.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču dezaktivēšanas apliecinājumu izsniegšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru”

VP / 21.11.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Prasības gaisa kuģu pasažieru datu nosūtīšanai un iekļaušanai Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes reģistrā”

IEM / 16.11.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām”

VUGD / 07.11.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1001 „Ieroču un munīcijas iegādāšanās, reģistrēšanas, uzskaites, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, nēsāšanas, realizēšanas un ieroču kolekciju glabāšanas noteikumi””

VP / 18.10.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi amatu katalogs”

IEM / 14.10.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumos Nr. 812 „Policijas darbinieka palīgu darba organizācijas un pienākumu pildīšanas noteikumi””

VP / 05.10.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par juridiskās vai fiziskās personas resursu iesaistīšanu reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos vai ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos un tiem radušos izdevumu un zaudējumu kompensācijas aprēķināšanas kārtību”

VUGD / 29.09.2016

Likumprojekts „Grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”

IEM / 16.09.2016

Likumprojekts „Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā”

IEM / 16.09.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru”

IEM / 16.09.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 20. augusta noteikumos Nr. 619 „Kontrolpirkuma veikšanas kārtība””

VP / 07.09.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.369 „Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas noteikumi””

PMLP / 07.09.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr.296 “Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmas noteikumi””

IEM / 17.08.2016