Likumprojekts „Grozījumi Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā”

IEM / 14.06.2017

Likumprojekts „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

IEM / 14.06.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Prasības gaisa kuģu pasažieru datu nosūtīšanai un iekļaušanai Gaisa kuģu pasažieru datu reģistrā”

IEM / 14.06.2017

Ministru kabineta noteikumu projekta „Valsts civilās aizsardzības kontaktpunkta izveidošanas kārtība, tā uzdevumi un tiesības, un kārtība, kādā tas sadarbojas ar Ārkārtējo situāciju reaģēšanas un koordinēšanas centru, Eiroatlantijas katastrofu reaģēšanas un koordinēšanas centru un citām starptautiskajām organizācijām un ārvalstīm”

VUGD / 06.06.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā valsts un pašvaldību institūcijas ierosina, lai Ministru kabinets pieņem lēmumu par starptautiskās palīdzības pieprasīšanu katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā, lai nodrošinātu katastrofas pārvaldīšanu”

VUGD / 06.06.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju”

VUGD / 31.05.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.134 „Personu apliecinošu dokumentu noteikumi””

PMLP / 31.05.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Apsardzes sertifikātu izsniegšanas kārtība”

VP / 17.05.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”

PMLP / 26.04.2017

Likumprojekts „Grozījumi Personu speciālās aizsardzības likumā”

VP / 26.04.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Humānās palīdzības saņemšanas un sniegšanas kārtība”

VUGD / 11.04.2017

Likumprojekts „Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā”

VRS / 06.04.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Valsts robežsardzes elektroniskās informācijas sistēmas noteikumi”

VRS / 05.04.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmērs un finanšu līdzekļu esības konstatēšanas kārtība”

PMLP / 22.03.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.676 „Vīzu noteikumi””

PMLP / 15.03.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Kartība kādā nosaka un apzina paaugstinātas bīstamības objektus, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanu un īstenošanu”

VUGD / 08.03.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1034 „Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem””

PMLP / 08.03.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 „Uzturēšanās atļauju noteikumi””

PMLP / 08.03.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 28.janvāra noteikumos Nr.55 „Noteikumi par ārzemnieku nodarbināšanu””

PMLP / 08.03.2017

Likumprojekts “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā”

VP / 22.02.2017