Likumprojekts „Grozījumi Imigrācijas likumā”

PMLP / 17.05.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 „Uzturēšanās atļauju noteikumi””

PMLP / 17.05.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par uzturēšanas normām, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču apjomu Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās izmitinātajam patvēruma meklētājam un Valsts robežsardzes izmitināšanas centrā ievietotajam ārzemniekam”

RS / 16.05.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.676 „Vīzu noteikumi””

PMLP / 11.05.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.552 „Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība””

PMLP / 11.05.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par pabalstu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss”

PMLP / 13.04.2016

Likumprojekts „Grozījumi Apsardzes darbības likumā”

VP / 06.04.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi”

PMLP / 06.04.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21.februāra noteikumos Nr. 134 „Personu apliecinošu dokumentu noteikumi””

PMLP / 23.03.2016

Likumprojekts „Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā”

PMLP / 23.03.2016

Likumprojekts “Grozījums Nacionālās drošības likumā”

IEM / 23.03.2016

Likumprojekts “Grozījums Krimināllikumā”

IEM / 23.03.2016

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centram „Mucenieki”, „Jaunceltnes – 2”, Muceniekos, Ropažu novadā”

NVA / 24.02.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.675 “Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā””

PMLP / 24.02.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par tādas personas pārvietošanas dokumenta paraugu, kurai piešķirta pagaidu aizsardzība, pārvietošanas dokumenta izsniegšanas kārtību un apmaiņai starp dalībvalstīm nepieciešamās informācijas apjomu”

PMLP / 10.02.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem””

PMLP / 03.02.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.378 “Noteikumi par Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu””

PMLP / 03.02.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1194 “Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību””

PMLP / 03.02.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.131 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība""

PMLP / 02.02.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.130 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība""

PMLP / 02.02.2016