Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju”

VUGD / 31.05.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.134 „Personu apliecinošu dokumentu noteikumi””

PMLP / 31.05.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Apsardzes sertifikātu izsniegšanas kārtība”

VP / 17.05.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”

PMLP / 26.04.2017

Likumprojekts „Grozījumi Personu speciālās aizsardzības likumā”

VP / 26.04.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Humānās palīdzības saņemšanas un sniegšanas kārtība”

VUGD / 11.04.2017

Likumprojekts „Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā”

VRS / 06.04.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Valsts robežsardzes elektroniskās informācijas sistēmas noteikumi”

VRS / 05.04.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmērs un finanšu līdzekļu esības konstatēšanas kārtība”

PMLP / 22.03.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.676 „Vīzu noteikumi””

PMLP / 15.03.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Kartība kādā nosaka un apzina paaugstinātas bīstamības objektus, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanu un īstenošanu”

VUGD / 08.03.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1034 „Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem””

PMLP / 08.03.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 „Uzturēšanās atļauju noteikumi””

PMLP / 08.03.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 28.janvāra noteikumos Nr.55 „Noteikumi par ārzemnieku nodarbināšanu””

PMLP / 08.03.2017

Likumprojekts “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā”

VP / 22.02.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr. 454 „Noteikumi par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu, izceļošanas dokumentu un tā izsniegšanu””

VRS / 17.02.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā policija veic novērošanu, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi"

VP / 08.02.2017

Likumprojekts "Grozījums Ceļu satiksmes likumā"

IEM / 07.02.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par pagaidu ieceļošanas dokumentu”

PMLP / 11.01.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Aizturēto ārzemnieku un patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu iekšējās kārtības noteikumi”

VRS / 27.12.2016