Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām”

VUGD / 07.11.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1001 „Ieroču un munīcijas iegādāšanās, reģistrēšanas, uzskaites, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, nēsāšanas, realizēšanas un ieroču kolekciju glabāšanas noteikumi””

VP / 18.10.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi amatu katalogs”

IEM / 14.10.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumos Nr. 812 „Policijas darbinieka palīgu darba organizācijas un pienākumu pildīšanas noteikumi””

VP / 05.10.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par juridiskās vai fiziskās personas resursu iesaistīšanu reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos vai ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos un tiem radušos izdevumu un zaudējumu kompensācijas aprēķināšanas kārtību”

VUGD / 29.09.2016

Likumprojekts „Grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”

IEM / 16.09.2016

Likumprojekts „Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā”

IEM / 16.09.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru”

IEM / 16.09.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 20. augusta noteikumos Nr. 619 „Kontrolpirkuma veikšanas kārtība””

VP / 07.09.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.369 „Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas noteikumi””

PMLP / 07.09.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr.296 “Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmas noteikumi””

IEM / 17.08.2016

Likumprojekts „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

VP / 17.08.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanas kārtību”

PMLP / 17.08.2016

Likumprojekts „Grozījumi Patvēruma likumā”

PMLP / 09.08.2016

Likumprojekts „Grozījumi DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likumā”

IEM / 03.08.2016

Likumprojekts „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”

VP / 20.07.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.marta noteikumos Nr.214 „Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu glabāšanas, realizācijas, iegādāšanās, pārnēsāšanas, pārvadāšanas, ražošanas, demonstrēšanas (izmantošanas), kā arī komercizstāžu rīkošanas un pirotehnisko pakalpojumu sniegšanas noteikumi””

VP / 20.07.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.720 „Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietas reģistrāciju””

PMLP / 08.07.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.502 „Kārtība, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) un Valsts policijas atļaujas komercdarbībai ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem un maksājama valsts nodeva””

VP / 22.06.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Higiēnas prasības īslaicīgās aizturēšanas vietām”

VP / 22.06.2016