Normatīvo aktu projektu datubāze

Šeit Jūs varat iepazīties ar Iekšlietu ministrijas izstrādāto normatīvo aktu projektu virzību. … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.904 „Valsts policijas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis””

VP / 08.09.2017

Likumprojekts „Valsts materiālo rezervju likums”

IEM / 07.09.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.378 „Noteikumi par Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu””

PMLP / 05.09.2017

Likumprojekts „Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā”

DP / 16.08.2017

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Grozījums Ministru Kabineta 2015.gada 4.marta rīkojumā Nr.105 “Par finansējumu Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta darbības nodrošināšanai””

PMLP / 16.08.2017

Likumprojekts „Grozījumi Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā”

VP / 11.08.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.411 „Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība””

VP / 19.07.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis”

PMLP / 12.07.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.131 „Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība””

PMLP / 12.07.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.130 „Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība””

PMLP / 12.07.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem”

PMLP / 05.07.2017

Likumprojekts „Prostitūcijas ierobežošanas likums”

IEM / 05.07.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.133 „Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu””

PMLP / 27.06.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.903 „Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis””

VP / 14.06.2017

Likumprojekts „Grozījumi Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā”

IEM / 14.06.2017

Likumprojekts „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

IEM / 14.06.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Prasības gaisa kuģu pasažieru datu nosūtīšanai un iekļaušanai Gaisa kuģu pasažieru datu reģistrā”

IEM / 14.06.2017

Ministru kabineta noteikumu projekta „Valsts civilās aizsardzības kontaktpunkta izveidošanas kārtība, tā uzdevumi un tiesības, un kārtība, kādā tas sadarbojas ar Ārkārtējo situāciju reaģēšanas un koordinēšanas centru, Eiroatlantijas katastrofu reaģēšanas un koordinēšanas centru un citām starptautiskajām organizācijām un ārvalstīm”

VUGD / 06.06.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā valsts un pašvaldību institūcijas ierosina, lai Ministru kabinets pieņem lēmumu par starptautiskās palīdzības pieprasīšanu katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā, lai nodrošinātu katastrofas pārvaldīšanu”

VUGD / 06.06.2017