Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.676 „Vīzu noteikumi””

PMLP / 15.03.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Kartība kādā nosaka un apzina paaugstinātas bīstamības objektus, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanu un īstenošanu”

VUGD / 08.03.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1034 „Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem””

PMLP / 08.03.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 „Uzturēšanās atļauju noteikumi””

PMLP / 08.03.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 28.janvāra noteikumos Nr.55 „Noteikumi par ārzemnieku nodarbināšanu””

PMLP / 08.03.2017

Likumprojekts “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā”

VP / 22.02.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr. 454 „Noteikumi par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu, izceļošanas dokumentu un tā izsniegšanu””

VRS / 17.02.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā policija veic novērošanu, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi"

VP / 08.02.2017

Likumprojekts "Grozījums Ceļu satiksmes likumā"

IEM / 07.02.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par pagaidu ieceļošanas dokumentu”

PMLP / 11.01.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Aizturēto ārzemnieku un patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu iekšējās kārtības noteikumi”

VRS / 27.12.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 21.februāra noteikumos Nr.133 „Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu””

PMLP / 20.12.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 704 „Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm””

VRS / 14.12.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra un patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu iekārtošanu un aprīkošanu”

VRS / 06.12.2016

Likumprojekts „Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā”

PMLP / 30.11.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1001 „Naturalizācijas iesnieguma pieņemšanas un izskatīšanas kārtība””

PMLP / 30.11.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.973 „Noteikumi par latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanas pārbaudi””

PMLP / 30.11.2016

Likumprojekts „Fizisko personu reģistra likums”

PMLP / 30.11.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču dezaktivēšanas apliecinājumu izsniegšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru”

VP / 21.11.2016

Ministru kabineta noteikumu projekts „Prasības gaisa kuģu pasažieru datu nosūtīšanai un iekļaušanai Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes reģistrā”

IEM / 16.11.2016