Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumos Nr.489 “Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi”"

PMLP / 03.07.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumos Nr.489 “Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi”" … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts "Licences izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem un valsts nodevas maksāšanas kārtība un apmēra"

VP / 03.07.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts "Licences izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem un valsts nodevas maksāšanas kārtība un apmēra" … Lasīt vairāk

Likumprojekts "Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā"

PMLP / 26.06.2018

Likumprojekts "Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā" … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts materiālo rezervju izmantošanas un pārbaudes veikšanas kārtība"

VUGD / 20.06.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts materiālo rezervju izmantošanas un pārbaudes veikšanas kārtība" … Lasīt vairāk

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.133 "Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu"

PMLP / 12.06.2018

Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumos Nr.557 “Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem”

PMLP / 05.06.2018

Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.225 “Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanu”

PMLP / 05.06.2018

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 “Uzturēšanās atļauju noteikumi”

PMLP / 15.05.2018

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 “Uzturēšanās atļauju noteikumi” … Lasīt vairāk

Likumprojekts “Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā”

PMLP / 08.05.2018

Likumprojekts “Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā” … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par Otrā pasaules kara dalībnieka apliecības un piemiņas krūšu nozīmes paraugu, izsniegšanas, uzskaites un izmantošanas kārtību"

PMLP / 27.03.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par Otrā pasaules kara dalībnieka apliecības un piemiņas krūšu nozīmes paraugu, izsniegšanas, uzskaites un izmantošanas kārtību" … Lasīt vairāk

Likumprojekts "Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā"

DP / 27.03.2018

Likumprojekts "Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā" … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 11.aprīļa noteikumos Nr.289 „Noteikumi par īslaicīgās aizturēšanas vietas kamerā glabāšanai atļauto priekšmetu sarakstu””

VP / 21.03.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 7. jūnija noteikumos Nr. 429 „Noteikumi par integrētajā Iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas vai cilvēka personības noskaidrošanai vai neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai””

VP / 28.02.2018

Likumprojekts „Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā”

VP / 28.02.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.131 „Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība””

PMLP / 21.02.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 28.maija noteikumos Nr.288 „Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm””

IEM / 08.02.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.297 „Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus””

VUGD / 07.02.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 15. februāra noteikumos Nr.131 „Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība”"

IEM / 31.01.2018

Likumprojekts „Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā”

IEM / 31.01.2018

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par policiju””

VP / 17.01.2018