Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par Otrā pasaules kara dalībnieka apliecības un piemiņas krūšu nozīmes paraugu, izsniegšanas, uzskaites un izmantošanas kārtību"

PMLP / 27.03.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par Otrā pasaules kara dalībnieka apliecības un piemiņas krūšu nozīmes paraugu, izsniegšanas, uzskaites un izmantošanas kārtību" … Lasīt vairāk

Likumprojekts "Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā"

DP / 27.03.2018

Likumprojekts "Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā" … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 11.aprīļa noteikumos Nr.289 „Noteikumi par īslaicīgās aizturēšanas vietas kamerā glabāšanai atļauto priekšmetu sarakstu””

VP / 21.03.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 7. jūnija noteikumos Nr. 429 „Noteikumi par integrētajā Iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas vai cilvēka personības noskaidrošanai vai neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai””

VP / 28.02.2018

Likumprojekts „Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā”

VP / 28.02.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.131 „Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība””

PMLP / 21.02.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 28.maija noteikumos Nr.288 „Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm””

IEM / 08.02.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.297 „Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus””

VUGD / 07.02.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 15. februāra noteikumos Nr.131 „Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība”"

IEM / 31.01.2018

Likumprojekts „Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā”

IEM / 31.01.2018

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par policiju””

VP / 17.01.2018

Likumprojekts „Grozījumi Imigrācijas likumā”

PMLP / 28.11.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par izdevumu segšanas kārtību valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības direkcija" par valsts pārvaldes uzdevumu izpldi"

IEM / 04.12.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.225 „Noteikumi par Iedzīvotāju reģistra pirmuzskaites veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību””

PMLP / 18.10.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 29.augusta noteikumos Nr.505 „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra””

PMLP / 18.10.2017

Konceptuālā ziņojuma projekts „Par valsts politiku ugunsdrošības jomā”

IEM / 17.10.2017

Normatīvo aktu projektu datubāze

Šeit Jūs varat iepazīties ar Iekšlietu ministrijas izstrādāto normatīvo aktu projektu virzību. … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.904 „Valsts policijas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis””

VP / 08.09.2017

Likumprojekts „Valsts materiālo rezervju likums”

IEM / 07.09.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.378 „Noteikumi par Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu””

PMLP / 05.09.2017