Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu””

IEM / 20.03.2019

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”” … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr. 704 „Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm””

VRS / 19.03.2019

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr. 704 „Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm”” … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts ,,Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 9.decembra noteikumos Nr.757 “Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi”".

VP / 14.03.2019

Ministru kabineta noteikumu projekts ,,Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 9.decembra noteikumos Nr.757 “Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi”". … Lasīt vairāk

Likumprojekts „Grozījumi Apsardzes darbības likumā”

IEM / 08.03.2019

Likumprojekts „Grozījumi Apsardzes darbības likumā” … Lasīt vairāk

Likumprojekts “Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā”.

PMLP / 08.03.2019

Likumprojekts “Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā”. … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi””

VUGD / 15.02.2019

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”” … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.93 „Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kura atvaļināta no dienesta sakarā ar noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus””

IEM VSC / 25.01.2019

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.93 „Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kura atvaļināta no dienesta sakarā ar noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus”” … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.569 „Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus””

IEM VSC / 25.01.2019

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.569 „Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus”” … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā Valsts policija klasificē šaujamieročus un to munīciju”

VP / 14.01.2019

Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā Valsts policija klasificē šaujamieročus un to munīciju” … Lasīt vairāk

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par Latvijas – Lietuvas valsts robežas uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvju darbību "

IEM / 06.12.2018

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par Latvijas – Lietuvas valsts robežas uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvju darbību" … Lasīt vairāk

Likumprojekts "Grozījums Kriminālprocesa likumā"

IeM / 22.11.2018

Likumprojekts "Grozījums Kriminālprocesa likumā" … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības protokolu par Nolīguma starp Eiropas Savienību un Gruziju par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti, īstenošanu"

IeM / 06.11.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības protokolu par Nolīguma starp Eiropas Savienību un Gruziju par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti, īstenošanu" … Lasīt vairāk

Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"

IeM / 29.10.2018

Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts "Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 18. septembra noteikumos Nr. 639 “Kārtība, kādā iekļauj, labo un dzēš ziņojumus Šengenas informācijas sistēmā, kā arī nodrošina papildinformācijas pieejamību SIRENE Latvijas birojam, un kārtība, kādā institūcijas un iestādes apmainās ar papildinformāciju””"

VP / 02.10.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts "Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 18. septembra noteikumos Nr. 639 “Kārtība, kādā iekļauj, labo un dzēš ziņojumus Šengenas informācijas sistēmā, kā arī nodrošina papildinformācijas pieejamību SIRENE Latvijas birojam, un kārtība, kādā institūcijas un iestādes apmainās ar papildinformāciju””" … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas vai cilvēka personības noskaidrošanai vai neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai”

IEM / 28.08.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas vai cilvēka personības noskaidrošanai vai neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai” … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts “Šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču, salūtieroču (akustisko ieroču), gāzes ieroču un signālieroču vienotās uzskaites kartība”

IC / 26.07.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts “Licenču un sertifikātu reģistra noteikumi”

IC / 26.07.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts „ Noteikumi par ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu komerciālo apriti”

VP / 24.07.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts “Ieroču, to munīcijas iegādāšanās, reģistrēšanas, pārreģistrēšanas, uzskaites, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, realizēšanas un ieroču kolekciju glabāšanas, kā arī ieroču nodošanas remontā noteikumi”

VP / 24.07.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par tehniskajām prasībām šaujamieroča pārveidošanai par salūtieroci (akustisko ieroci) un salūtieroča (akustiskā ieroča) apliecinājuma izsniegšanas, reģistrēšanas un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru"

VP / 18.07.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par tehniskajām prasībām šaujamieroča pārveidošanai par salūtieroci (akustisko ieroci) un salūtieroča (akustiskā ieroča) apliecinājuma izsniegšanas, reģistrēšanas un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru" … Lasīt vairāk