Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par Latvijas – Lietuvas valsts robežas uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvju darbību "

IEM / 06.12.2018

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par Latvijas – Lietuvas valsts robežas uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvju darbību" … Lasīt vairāk

Likumprojekts "Grozījums Kriminālprocesa likumā"

IeM / 22.11.2018

Likumprojekts "Grozījums Kriminālprocesa likumā" … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības protokolu par Nolīguma starp Eiropas Savienību un Gruziju par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti, īstenošanu"

IeM / 06.11.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības protokolu par Nolīguma starp Eiropas Savienību un Gruziju par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti, īstenošanu" … Lasīt vairāk

Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"

IeM / 29.10.2018

Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts "Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 18. septembra noteikumos Nr. 639 “Kārtība, kādā iekļauj, labo un dzēš ziņojumus Šengenas informācijas sistēmā, kā arī nodrošina papildinformācijas pieejamību SIRENE Latvijas birojam, un kārtība, kādā institūcijas un iestādes apmainās ar papildinformāciju””"

VP / 02.10.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts "Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 18. septembra noteikumos Nr. 639 “Kārtība, kādā iekļauj, labo un dzēš ziņojumus Šengenas informācijas sistēmā, kā arī nodrošina papildinformācijas pieejamību SIRENE Latvijas birojam, un kārtība, kādā institūcijas un iestādes apmainās ar papildinformāciju””" … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas vai cilvēka personības noskaidrošanai vai neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai”

IEM / 28.08.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas vai cilvēka personības noskaidrošanai vai neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai” … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts “Šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču, salūtieroču (akustisko ieroču), gāzes ieroču un signālieroču vienotās uzskaites kartība”

IC / 26.07.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts “Licenču un sertifikātu reģistra noteikumi”

IC / 26.07.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts „ Noteikumi par ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu komerciālo apriti”

VP / 24.07.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts “Ieroču, to munīcijas iegādāšanās, reģistrēšanas, pārreģistrēšanas, uzskaites, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, realizēšanas un ieroču kolekciju glabāšanas, kā arī ieroču nodošanas remontā noteikumi”

VP / 24.07.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par tehniskajām prasībām šaujamieroča pārveidošanai par salūtieroci (akustisko ieroci) un salūtieroča (akustiskā ieroča) apliecinājuma izsniegšanas, reģistrēšanas un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru"

VP / 18.07.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par tehniskajām prasībām šaujamieroča pārveidošanai par salūtieroci (akustisko ieroci) un salūtieroča (akustiskā ieroča) apliecinājuma izsniegšanas, reģistrēšanas un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru" … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumos Nr.489 “Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi”"

PMLP / 03.07.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumos Nr.489 “Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi”" … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts "Licences izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem un valsts nodevas maksāšanas kārtība un apmēra"

VP / 03.07.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts "Licences izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem un valsts nodevas maksāšanas kārtība un apmēra" … Lasīt vairāk

Likumprojekts "Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā"

PMLP / 26.06.2018

Likumprojekts "Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā" … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts materiālo rezervju izmantošanas un pārbaudes veikšanas kārtība"

VUGD / 20.06.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts materiālo rezervju izmantošanas un pārbaudes veikšanas kārtība" … Lasīt vairāk

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.133 "Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu"

PMLP / 12.06.2018

Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumos Nr.557 “Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem”

PMLP / 05.06.2018

Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.225 “Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanu”

PMLP / 05.06.2018

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 “Uzturēšanās atļauju noteikumi”

PMLP / 15.05.2018

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 “Uzturēšanās atļauju noteikumi” … Lasīt vairāk

Likumprojekts “Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā”

PMLP / 08.05.2018

Likumprojekts “Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā” … Lasīt vairāk