gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Likumprojekts “Grozījumi Ieroču aprites likumā”

VP / 01.11.2019

Likumprojekts “Grozījumi Ieroču aprites likumā” … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 675 “Noteikumi par robežpārbaudei un robežuzraudzībai nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem””

VRS / 31.10.2019

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 675 “Noteikumi par robežpārbaudei un robežuzraudzībai nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem”” … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par ieroču un munīcijas aprites kvalifikācijas pārbaudījuma saturu un norises kārtību un valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību”

VP / 21.10.2019

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par ieroču un munīcijas aprites kvalifikācijas pārbaudījuma saturu un norises kārtību un valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību” … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 903 “Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis””

VP / 12.09.2019

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 903 “Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis”” … Lasīt vairāk

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu””

IEM / 09.09.2019

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu”” … Lasīt vairāk

Likumprojekts “Grozījums Iekšējās drošības biroja likumā”

IEM / 09.09.2019

Likumprojekts “Grozījums Iekšējās drošības biroja likumā” … Lasīt vairāk

Likumprojekts “Grozījumi Kriminālprocesa likumā”

IEM / 09.09.2019

Likumprojekts “Grozījumi Kriminālprocesa likumā” … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumos Nr.557 “Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem””

PMLP / 15.08.2019

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumos Nr.557 “Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem”” … Lasīt vairāk

Likumprojekts “Grozījums Imigrācijas likumā”

PMLP / 15.08.2019

Likumprojekts “Grozījums Imigrācijas likumā” … Lasīt vairāk

Likumprojekts “Grozījumi Patvēruma likumā”

PMLP / 15.08.2019

Likumprojekts “Grozījumi Patvēruma likumā” … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts “Par Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas un Vācijas Federatīvās Republikas Federālās iekšlietu, būvniecības un dzimtenes lietu ministrijas administratīvo vienošanos par praktiskajiem pasākumiem nolūkā veicināt un paātrināt Dublinas procedūru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm”

IEM / 26.07.2019

Ministru kabineta noteikumu projekts “Par Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas un Vācijas Federatīvās Republikas Federālās iekšlietu, būvniecības un dzimtenes lietu ministrijas administratīvo vienošanos par praktiskajiem pasākumiem nolūkā veicināt un paātrināt Dublinas procedūru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm” … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem”.

NVA / 16.07.2019

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem”. … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 806 “Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru””

IEM / 04.07.2019

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 806 “Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru”” … Lasīt vairāk