Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.131 „Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība””

PMLP / 21.02.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 28.maija noteikumos Nr.288 „Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm””

IEM / 08.02.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.297 „Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus””

VUGD / 07.02.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 15. februāra noteikumos Nr.131 „Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība”"

IEM / 31.01.2018

Likumprojekts „Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā”

IEM / 31.01.2018

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par policiju””

VP / 17.01.2018

Likumprojekts „Grozījumi Imigrācijas likumā”

PMLP / 28.11.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par izdevumu segšanas kārtību valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības direkcija" par valsts pārvaldes uzdevumu izpldi"

IEM / 04.12.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.225 „Noteikumi par Iedzīvotāju reģistra pirmuzskaites veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību””

PMLP / 18.10.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 29.augusta noteikumos Nr.505 „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra””

PMLP / 18.10.2017

Konceptuālā ziņojuma projekts „Par valsts politiku ugunsdrošības jomā”

IEM / 17.10.2017

Normatīvo aktu projektu datubāze

Šeit Jūs varat iepazīties ar Iekšlietu ministrijas izstrādāto normatīvo aktu projektu virzību. … Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.904 „Valsts policijas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis””

VP / 08.09.2017

Likumprojekts „Valsts materiālo rezervju likums”

IEM / 07.09.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.378 „Noteikumi par Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu””

PMLP / 05.09.2017

Likumprojekts „Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā”

DP / 16.08.2017

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Grozījums Ministru Kabineta 2015.gada 4.marta rīkojumā Nr.105 “Par finansējumu Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta darbības nodrošināšanai””

PMLP / 16.08.2017

Likumprojekts „Grozījumi Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā”

VP / 11.08.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.411 „Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība””

VP / 19.07.2017

Ministru kabineta noteikumu projekts „Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis”

PMLP / 12.07.2017